Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Wycieczka na AGH

Wycieczka do Krakowa dla klasy pierwszej technikum była zorganizowana w celu przybliżenia uczniom tematu studiów wyższych na kierunkach technicznych i informatycznych połączona z pieszym zwiedzaniem miasta. Śladami historii ,budownictwa i konserwacji zabytków.

Na zaproszenie uczelni Akademii Górniczo – Hutniczej zwiedziliśmy budynek wydziału Informatyki gdzie rektor poprowadził wykład o swoim wydziale , a później zwiedziliśmy sale ćwiczeń praktycznych do nauki informatyki. W jednej ze sali  uczelnianych nawiązaliśmy kontakt zdalny z Dyrekcją szkoły i nauczycielami oraz panią pedagog korzystając ze sprzętu  projektu Małopolskiej Chmury Edukacyjnej . Uczelnia AGH jest głównym  koordynatorem tego unijnego projektu. Następnym punktem programu wycieczki było zwiedzanie rynku krakowskiego  - poznawanie historii ,sposobu budowy konstrukcji  i renowacji zabytkowych kamienic krakowskich wokół rynku głównego i w jego pobliżu.

Uroczyste wręczenie nagród

28 kwietnia 2022 roku w Zespole Szkół w LIpnicy Wielkiej odbyło się uroczyste pożegnanie klas maturalnych. Było to wydarzenie szczególne, bo uczestniczyli w nim nie tylko przyszli absolwenci, ale również zaproszeni goście: pan wójt Mateusz Lichosyt oraz pani dyrektor CUW Marzena Michalak. Skierowali oni do zgromadzonych słowa otuchy przed egzaminem oraz życzyli mądrych decyzji  i pomyślności. Absolwenci zostali nagrodzeni za pracę i podejmowane działania w czasie nauki. 

Akademia z okazji 3 Maja

W dniu 28.04 w naszej szkole odbył się uroczysty apel z okazji świata 3-go maja. Klasa 2b pod przewodnictwem pani Haliny Matery i pani Bogusławy Hetmańskiej przygotowali bogaty program patriotyczny w którym przybliżyli nam historię tego świeta.

Pielgrzymka do Częstochowy

Niedługo matura, czyli jeden z najważniejszych egzaminów w życiu młodego człowieka. Dla uczniów i nauczycieli to okres wzmożonego wysiłku i wielkich emocji, bo matura otwiera drogę na studia. Wszyscy chcieliby, aby wyniki były jak najwyższe, a uczelnia wymarzona, ale nie zawsze jest to możliwe. W toku gorączkowych powtórek, setek rozwiązanych zadań i wielu prac nie może zabraknąć jeszcze jednej rzeczy - modlitwy. 

Młodzież z lipnickiego liceum odbyła w środę pielgrzymkę do krakowskich Łagiewnik, gdzie Koronką do Bożego Miłosierdzia modlono się o dary Ducha Świętego tak bardzo potrzebne w czasie egzaminu. Po Mszy św. młodzież pod opieką wychowawcy i kapłana Michała udała się do Częstochowy, gdzie wraz z innymi wiernymi wzięli udział w krótkim czuwaniu i apelu. Był to owocnie spędzony czas, który prócz spokoju ducha, przyniósł również wzmocnienie koleżeńskich relacji. I choć uczniowie wiedzą, ze bez pracy nie ma kołaczy, to jednak dobrze jest w tych ważnych momentach powierzyć swoje sprawy Opatrzności, aby czuć się pewniej. Cieszymy się właściwą postawą młodych ludzi, którzy pamiętają o chrześcijańskich korzeniach i chcą je pielęgnować w tym nowoczesnym świecie.  

Dzień otwarty w naszych szkołach

W ramach dnia otwartego młodzież wraz z nauczycielami przygotowali wiele niespodzianek dla przyszłych absolwentów szkół podstawowych. Wszyscy mogli wspaniale bawić się z jednoczesnym zapoznaniem się z ofertą edukacyjną jak i bazą Liceum Ogólnokształcącego i Technikum. 

Zapraszamy do naszych szkół bo warto łączyć wysoki poziom dydaktyczny z rozwijaniem swoich talentów i rozrywką.

Drogowskazy życiowe

Drogowskazy życiowe to hasło tegorocznej akademii z okazji Swiąt Wielkanocnych.. 

"Wy­sze­dłem szu­kać Cie­bie o świ­cie i w trwo­dze,
Nie znaj­du­jąc, my­śla­łem, żem szedł dro­gą kłam­ną;
I spo­tka­łem Cię, kie­dym od­wró­cił się w dro­dze,
Bo­wiem przez całe ży­cie krok w krok sze­dłeś za mną" [Leopold Staff]

nasze działania i osiągnięcia

ZOBACZ