Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

„Math Exercises for You 3 (Math4U3)” w programie Erasmus+

zdjcie

Trzecia edycja Projektu pn. „Math Exercises for You 3 (Math4U3)” w programie Erasmus+ zaplanowana jest na lata 2022-2025.

Projekt koordynuje Katedra Zastosowań Matematyki, Wydział Elektrotechniki i Informatyki, VŠB-Uniwersytetu Technicznego w Ostrawie (Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava – Czechy). W projekcie biorą udział szkoły maturalne: 3 szkoły z Czech, 1 szkoła ze Słowacji oraz 1 szkoła z Polski tj. nasza szkoła.

Głównym celem projektu jest poszerzenie możliwości utworzonej w poprzednich edycjach projektu platformy Math4u. Powstanie nowa platforma Math4u3, na której dodatkowo będzie:

  1. baza zadań w formie tzw. „Znajdź błąd”, które posłużą uczniowi do powtórzenia i utrwalenia wiadomości i umiejętności,
  2. obecna baza gier zostanie poszerzona o kolejne gry w pięciu różnych szablonach (Pairs, Match, Scrolling, All, Slot)

W trakcie realizacji projektu planowanych jest sześć spotkań w każdej z partnerskich szkół. W listopadzie 2023 roku spotkanie odbędzie się w naszej szkole. W ramach promocji projektu uczniowie naszej szkoły przygotują filmik prezentujący możliwości zastosowania zasobów portalu Math4u. Ponadto nauczyciele zaangażowani w pracę w projekcie tj. Pani Bożena Janowiak, Pan Zofia Lichosyt, Pani Magdalena Dutka oraz Pani Kinga Michalak opracują i corocznie będą przeprowadzać konkurs o nazwie „Matematyka po angielsku”. Konkurs będzie polegał na rozwiązaniu testu zadań matematycznych z bazy Math4u w języku angielskim.  W ramach budżetu projektu dla uczestników konkursu zostaną przyznane nagrody rzeczowe.

Więcej informacji o projekcie można znaleźć na stronie internetowej: http://math4u.vsb.cz/

 

 

 

6 listopada 2019r. odbyło się pierwsze międzynarodowe spotkanie koordynatorów kolejnej już edycji Projektu pn. „Math Exercises for You 2 (Math4U2)” w programie Erasmus+ na lata 2019-2022.

Projekt koordynuje Katedra Zastosowań Matematyki, Wydział Elektrotechniki i Informatyki, VŠB-Uniwersytetu Technicznego w Ostrawie (Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava – Czechy). W projekcie biorą udział szkoły maturalne: 3 szkoły z Czech, 2 szkoły ze Słowacji, 1 szkoła z Hiszpanii oraz 1 szkoła z Polski tj. nasza szkoła.

Głównym celem projektu jest poszerzenie możliwości utworzonej w poprzedniej edycji projektu platformy Math4u. Powstanie nowa platforma Math4u2, na której dodatkowo będzie:

  1. baza zadań w formie tzw. „do autobusu”, które uczeń może rozwiązywać w pamięci, bez używania kartki i długopisu np. jadąc autobusem,
  2. obecna baza zadań z możliwością tworzenia kilku wersji testów tzw. klony
  3. możliwość układania testów przez uczniów dla siebie nawzajem. Zespół Szkół w Lipnicy Wielkiej reprezentowała Pani Bożena Janowiak jako szkolny koordynator projektu oraz jako metodyk matematyki.

W drugiej części spotkanie odbywało się w podzespołach nauczycieli matematyki wraz z opiekunem z ramienia uczelni. Ustalono zakres i plan pracy dla poszczególnych nauczycieli oraz sposób komunikowania się i umieszczania zadań na platformie Math4u. W czasie spotkania przypomniano działanie poprzedniej platformy Math4u, jej możliwości, a następnie omówione zostały główne cele i założenia obecnego projektu, przedstawiono wszystkich partnerów Projektu oraz przydzielone im zadania, omówiono budżet przeznaczony na poszczególne działania projektowe. Korzystając z platformy Math4u obecnie dostępne są 4 języki tj. j. angielski, j. słowacki, j. czeski, j. polski, a w nowej edycji powstanie również możliwość wyboru j. hiszpańskiego.

 

Zespół Szkół w Lipnicy Wielkiej uczestniczył również w realizacji poprzedniej edycji projektu pn. „Math Exercises for You”, w ramach programu ERASMUS+ działanie 2: Partnerstwa Strategiczne.

Projekt, w którym braliśmy  udział oraz 4 inne szkoły maturalne ze Słowacji i z Czech, koordynuje Katedra Zastosowań Matematyki, Wydział Elektrotechniki i Informatyki, VŠB-Uniwersytetu Technicznego w Ostrawie (Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava – Czechy).

Projekt miał dwa główne cele:

  1. zwiększenie kompetencji matematycznych uczniów szkół średnich i ostatnich lat edukacji podstawowej poprzez włączenie w ich edukację nowych, interesujących i niekonwencjonalnych ćwiczeń interaktywnych z matematyki;
  2. poprawę umiejętności językowych nauczycieli i uczniów z matematyki poprzez tworzenie wszystkich efektów (wyników) projektu w języku angielskim, a także wersji w lokalnych językach partnerów projektu (czeski, polski, słowacki).

W trakcie projektu tworzony był  także portal internetowy, na którym można  zapoznać się z całą gamą tematów i zadań matematycznych. Na portalu zamieszczony jest między innymi internetowy generator testowy dla studentów i uczniów, z możliwością wyboru działu matematyki i poziomu trudności zadań. Generator obsługiwać będzie popularne platformy sprzętowe (komputery, tablety i telefony komórkowe) i systemy operacyjne. Po wykonaniu ćwiczenia przez ucznia (studenta) otrzymają oni natychmiastową ocenę, wskaźnik sukcesu i poprawne odpowiedzi. Niektóre testy będą również zawierać pomoc, np. definicje lub odpowiednie procedury rozwiązywania. Testom towarzyszyć będzie wiele danych mających na celu lepsze zrozumienie geometrycznych pojęć z zadań.

Z portalu korzystać będą mogli również nauczyciele do generowania zadań dla uczniów, spośród dostępnej bazy 4000 pytań i ćwiczeń z poszczególnych działów matematyki.

Ponadto w projekcie realizowane będą:

  • lekcje otwarte z matematyki dla nauczycieli z partnerskich szkół,
  • obozy letnie dla uczniów,
  • konferencje i spotkania nauczycieli.

Więcej informacji o projekcie można znaleźć na stronie internetowej: http://math4u.vsb.cz/

 

Zakończenie drugiej edycji projektu Erasmus+

Właśnie dobiega końca druga edycja projektu Erasmus+. W dniach 16.06. – 18.06. 2022r. odbyło się uroczyste zakończenie projektu w uroczym zakątku u podnóża Beskidów Czeskich. W spotkaniu międzynarodowym wzięli udział wszyscy członkowie szkół z Czech, Słowacji, Hiszpanii i Polski. Nasze szkoły reprezentowali: Pan Dyrektor Wojciech Janiszewski, Pani Jolanta Janiszewska, Pani Bożena Janowiak, Pani Zofia Lichosyt.

W czasie spotkania podsumowano prace realizowane w trakcie trzyletniej edycji projektu, zwracano uwagę na trudny okres pandemii, który bardzo mocno zakłócał plany m.in. spotkań stacjonarnych. W związku z tym większość spotkań odbywało się w formie online. Wspominano też wyjazdy nauczycieli czy uczniów do Walencji, przekazywano podziękowania w formie filmików również przez nieobecnych członków zespołów.

Pomimo zakłóceń związanych z pandemią udało się zrealizować wszystkie zaplanowane działania, organizatorzy z uczelni VSB w Ostrawie byli bardzo zadowoleni z wykonanej pracy każdej z członkowskich szkół.

W czasie tego spotkania Pan Dyrektor Wojciech Janiszewski zaprezentował film promujący portal Math4u przygotowany przez uczniów klasy 1d Technikum.