Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Projekt pn. „Math Exercises for You” w Programie ERASMUS+.

Zespół Szkół w Lipnicy Wielkiej uczestniczy w realizacji projektu pn. „Math Exercises for You”, w ramach programu ERASMUS+ działanie 2: Partnerstwa Strategiczne.

Projekt, w którym bierzemy udział oraz 4 inne szkoły maturalne ze Słowacji i z Czech, koordynuje Katedra Zastosowań Matematyki, Wydział Elektrotechniki i Informatyki, VŠB-Uniwersytetu Technicznego w Ostrawie (Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava – Czechy).

Projekt ma dwa główne cele:

  1. zwiększenie kompetencji matematycznych uczniów szkół średnich i ostatnich lat edukacji podstawowej poprzez włączenie w ich edukację nowych, interesujących i niekonwencjonalnych ćwiczeń interaktywnych z matematyki;
  2. poprawę umiejętności językowych nauczycieli i uczniów z matematyki poprzez tworzenie wszystkich efektów (wyników) projektu w języku angielskim, a także wersji w lokalnych językach partnerów projektu (czeski, polski, słowacki).

W trakcie projektu tworzony jest także portal internetowy, na którym można będzie zapoznać się z całą gamą tematów i zadań matematycznych. Na portalu zamieszczony jest między innymi internetowy generator testowy dla studentów i uczniów, z możliwością wyboru działu matematyki i poziomu trudności zadań. Generator obsługiwać będzie popularne platformy sprzętowe (komputery, tablety i telefony komórkowe) i systemy operacyjne. Po wykonaniu ćwiczenia przez ucznia (studenta) otrzymają oni natychmiastową ocenę, wskaźnik sukcesu i poprawne odpowiedzi. Niektóre testy będą również zawierać pomoc, np. definicje lub odpowiednie procedury rozwiązywania. Testom towarzyszyć będzie wiele danych mających na celu lepsze zrozumienie geometrycznych pojęć z zadań.

Z portalu korzystać będą mogli również nauczyciele do generowania zadań dla uczniów, spośród dostępnej bazy 4000 pytań i ćwiczeń z poszczególnych działów matematyki.

Ponadto w projekcie realizowane będą:

  • lekcje otwarte z matematyki dla nauczycieli z partnerskich szkół,
  • obozy letnie dla uczniów,
  • konferencje i spotkania nauczycieli.

Więcej informacji o projekcie można znaleźć na stronie internetowej: http://math4u.vsb.cz/