Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Sukces naszej uczennicy Magdaleny Brzany w Wojewódzkim Konkursie Wiedzy Chemicznej.

Uczennica klasy IIa Magdalena Brzana przygotowywana przez p. Bogusławę Hetmańską awansowała do etapu finałowego Konkursu Wiedzy Chemicznej. Konkurs organizowany jest od wielu lat przez Zakład Dydaktyki Chemii przy Wydziale Chemii UJ i biorą w nim udział uczniowie szkół ponadgimnazjalnych z całej Małopolski. W etapie okręgowym, który dla naszego regionu odbył się w LO im.S Goszczyńskiego w Nowym Targu, nasza uczennica uzyskała bardzo wysoki wynik 39 pkt na 46 możliwych i jako jedna z niewielu osób awansowała do etapu wojewódzkiego. Etap ten odbędzie się 10 marca  na Wydziale Chemii UJ.

Madziu gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

100 % zdawalność matury w naszym Liceum

Nasi absolwenci Liceum Ogólnokształcącego drugi raz z rzędu w 100% zdali egzamin maturalny. To wynik o 11% wyższy od zdawalności krajowej dla liceum. Jest to ogromny sukces dla maturzystów i nauczycieli, którzy bezinteresownie pracowali z młodzieżą w ramach dodatkowych zajęć przygotowujących do egzaminów. Nasi maturzyści zawsze należeli do ścisłej czołówki zarówno pod względem zdawalności jak i osiąganych wyników. Wskaźniki EWD nie pozostawiają żadnych wątpliwości co do jakości kształcenia w naszych szkołach. Również absolwenci naszego Technikum bardzo dobrze poradzili sobie z egzaminem maturalnym uzyskując zdawalność o 8% wyższą od średniej krajowej dla technikum.

Jesteśmy szkołami otwartymi na każdego ucznia. Zarówno umiemy rozwijać zdolności tych najlepszych jak i pracować z uczniem mającym trudności w nauce.

 
    NASZE DZIAŁANIA i OSIĄGNIĘCIA     

 

30 VI 2015 r. – Wręczenie świadectw maturalnych

Na ten dzień wszyscy tegoroczni maturzyści czekali z niecierpliwością. Po ponad miesięcznym oczekiwaniu młodzież poznała wyniki egzaminu dojrzałości. Jak co roku nasi absolwenci spisali się bardzo dobrze osiągając bardzo wysoki wyniki. Zdawalność w Liceum Ogólnokształcącym i Technikum w Lipnicy Wielkiej jest bardzo wysoka. Wszystkim serdecznie gratulujemy!

nasze działania i osiągnięcia

ZOBACZ