Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

5-lecie Liceum Technicznego

Uroczyste obchody 5-lecia Liceum Technicznego odbyły się w poniedziałek 13 listopada 2000r, 

a rozpoczęły się Mszą Świętą, na którą przybyła młodzież, grono profesorskie, władze gminy, zaproszeni goście, przedstawiciele mediów oraz oczywiście rodzice. Nabożeństwo w intencji całej społeczności szkolonej odprawili: ks. Marian Błaszczyk, pierwszy katecheta liceum wraz z obecnym katechetą, ks. Andrzejem Fydą.

 

Autobus szkolny

Po Mszy Świętej wszyscy

 przeszli na plac przyszkolny, gdzie nasz ksiądz katecheta Andrzej poświęcił szkolny autobus.

Następnie uczestnicy tego wspaniałego Jubileuszu przenieśli się do pięknie i gustownie udekorowanej hali sportowej, by wziąć udział w dalszych uroczystościach. Otworzył je dyrektor Zespołu Szkół mgr inż. Jan Kuliga. Podkreślił rolę tej szkoły w życiu regionu oraz wymowę i doniosłość tegoż Jubileuszu, który ma jeszcze bardziej motywować i dopingować młodzież i nauczycieli do dalszej pracy nad własnym rozwojem. W serdecznych słowach powitał przybyłych na obchody gości: Posła na Sejm RP Franciszka Adamczyka, którego wielkie i ofiarne zaangażowanie, a właściwie determinacja sprawiły, że ta szkoła funkcjonuje; mgr Henryk Daniszewski-dyrektor Departamentu Administracyjno-Gospodarczego w Ministerstwie Edukacji Narodowej; mgr Marek Michno-Wicekurator Oświaty w Krakowie; Anna Pęksa-Wizytator Delegatury Kuratorium Oświaty; wójta, przewodniczącego Rady Gminy, kierowników jednostek organizacyjnych Urzędu Gminy, dyrektorów szkół podstawowych, redaktorów z radia Alex i telewizji Kraków.

Obecnie w naszej szkole kształci się 353 uczniów w 13 oddziałach w dwóch profilach tj. ekonomiczno-administracyjnym, i usługowo-gospodarczym. Ponad 50% młodzieży pochodzi spoza gminy Lipnica Wielka; głównie z gmin: Jabłonka, Spytkowice, Czarny Dunajec, Raba Wyżna. Są również uczniowie ze Spisza, z okolic Zakopanego, Nowego Targu, z powiatu suskiego. Rozpoczęcie pierwszego roku szkolnego w lipnickiej szkole średniej odbyło się 2 września 1995r. W czerwcu 1995r. przeprowadzono pod kierunkiem dyrektora Emila Kowalczyka pierwszą rekrutację do klasy pierwszej. Już wówczas okazało się, iż zainteresowanie nową szkołą jest duże. Do egzaminów przystąpiło 40 kandydatów, a decyzja o utworzeniu szkoły zapadła 26 maja. Było to sygnałem do kolejnych inwestycji oświatowych w gminie. W następnym roku szkolnym przybyły dwa oddziały i tak przez kolejne lata zainteresowanie szkołą zwiększało się. W obecnym roku szkolnym utworzono cztery oddziały klas pierwszych.

Nowa szkoła stawiała przed nauczycielami nowe wyzwania, czego konsekwencją była konieczność intensywnego dokształcania się zarówno w ramach rad pedagogicznych jak również w formach zewnętrznych. To również nowe możliwości dla młodzieży. W programach nauczania pojawiły się zarówno nowe przedmioty takie jak przedsiębiorczość, przysposobienie czytelnicze i informacyjne, komputeryzacja oraz grupa przedmiotów ogólno zawodowych charakterystyczna dla określonego profilu kształcenia.

Dla uczniów klas pierwszych na początku roku szkolnego organizowane są obozy integracyjne, podczas których młodzież może połączyć wypoczynek z nauką i wzajemnym zapoznaniem miedzy sobą i z wychowawcami. W ramach integracji europejskiej uczniowie klas starszych maja możliwość bezpośredniej obserwacji obradparlamentu europejskiego w Strasburgu. W tej krótkiej historii naszej szkoły nie zabrakło również chwili smutnych. Na zawsze odeszły od nas trzy uczennice: Halina Kałun, Marcela Kwak, Natalia Bywalec. Pozostaną na zawsze w naszej pamięci.

uczennica liceum

Bardzo swojskim momentem rozpoczęły się artystyczne występy młodzieży. Kilkunastu, uczestników-aktorów tego programu wspólnie zaśpiewało.

Nastepnie głos zabrał przewodniczący Samorządu Uczniowskiego Piotr Dąbrowski, który także pełni rolę narratora w tym spektaklu.

W imię samorządu szkolnego w Lipnicy Wielkiej pod Babią Górą jeszcze raz serdecznie witam wszystkich gości przybyłych na uroczystość obchodów 5-lecia naszej szkoły. Dziękuję, że chcecie z nami dzielić tę radość. Szczególnie bliscy są nam dzisiaj nauczyciele. To właśnie wy wskazujecie nam kierunki postępowania. Serdecznie witam Was koleżanki i koledzy naszej szkoły.

W dniu tak uroczystym nie możemy zapomnieć o naszych wspaniałych koleżankach, które odeszły od nas na zawsze: Halinie Kałun, Marceli Kwak i Natalii Bywalec. Im dedykujemy ten wiersz: ks. Jana Twardowskiego w wykonaniu Ewy Limanówki.

Chór wykonuje piosenkę "Kołysz nas ziemio."

Właśnie nadeszła chwila uroczysta, a więc nastał czas refleksji, wspomnień, podziękowań i życzeń. Ponieważ jak mówił poeta, czas obecny jak strzała, spróbujmy go na moment zatrzymać.

Wiersz E. Kowalczyka mówi Aneta Janowiak.

Wszyscy, bez wątpienia bardzo cenimy naszą szkołę, w której spędźmy znaczną część życia. Tutaj zdobywamy umiejętności i kształtujemy swój charakter. Liceum Techniczne w Lipnicy Wielkiej daje nam szansę zdobywania wykształcenia, tak potrzebnego w obecnej rzeczywistości. Mamy nadzieję, że wartości, które w nas zaszczepią nasi nauczyciele, będziemy pomnażać i kultować, tak jak to czynili nasi przodkowie na lipnickiej ziemi.

Wiersz recytuje Grzegorz Pastorczyk.

Na koniec wspólnie zarecytowano fragment wiersza "Romantyzm" H. Starzec.

Zebrani gromkimi brawami nagrodzili młodzież za przepiękny występ artystyczny. Szczerze podziękował im dyrektor Zespołu Szkół za trud i aktorskie przygotowanie-także ich opiekunom za opracowanie tak udanego scenariusza, a gości zaprosił na posiłek i zwiedzanie szkoły, natomiast młodzież na dyskotekę, ale dwa dni później. Naprawdę z dużą przyjemnością obserwowaliśmy występ lipnickich licealistów. Podobał nam się zarówno czysty i wielogłosowy śpiew jak i prezentacje utworów poetyckich, a także umiejętne połączenie elementów regionalnych z ogólnymi. Całość zabrzmiała sympatycznie, odznaczała się czystą myślą przewodnią i sprawna kompozycją, dostarczając uczestnikom autentycznych przeżyć i emocji artystycznych.

 pan dyrektor Daniszewski

Kapituła medalu "Św. Łukasza" postanowiła to zaszczytne odznaczenie przyznać zbiorowo całemu Liceum Technicznemu z okazji tegoż Jubileuszu, doceniając zasługi tej placówki w rozwoju gminy-a zwłaszcza oświaty. Drugie takie odznaczenie otrzymał pan dyrektor Daniszewski, który z dużym wyrozumieniem zainteresowaniem i pomocą podszedł do tego pomysłu byłego wójta F. Adamczyka i rady Gminy.

Nasz gość z Warszawy był wyraźnie zaskoczony, ale i także usatysfakcjonowany tym medalem. W sposób niezwykle wzruszający i sympatyczny dziękował za to wyróżnienie, które sobie ogromnie ceni.  pan Franciszek AdamczykZ kolei głos zabrał nasz Poseł-uchodzący za "ojca" tej szkoły. Przypominał on mądrość oraz odwagę ówczesnych radnych, którzy podjęli uchwałę o utworzeniu samorządowej szkoły średniej. Mówił o roli dobrej szkoły w rozwoju danego środowiska, które poprzez swoją aktywność, zrozumienie i współpracę zmienia otaczającą ją rzeczywistość na lepsze. Udział młodych ludzi w tym procesie powinien być widoczny i zaczynać się już w szkole. Podkreślił także olbrzymią rolę rodziny we współpracy ze szkołą i kościołem. Od tego zharmonizowanego współdziałania naprawdę bardzo wiele zależy w rozwoju młodego człowieka i środowiska.

Odczytano także pismo dyrektora Delegatury Kuratorium w Nowym Targu mgr Haliny Michalskiej, która gratulowała dotychczasowych osiągnięć i sukcesów oraz dziękowała nauczycielom za niewymierną, trudną i piękną pracę z młodymi ludźmi. Wyrażała nadzieję, że następnie lata będą także obfitowały w sukcesy i osiągnięcia.