Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Nasz uczeń wśród zwycięzców II etapu Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego

Dnia 05.03.2018 roku w Miejskim Ośrodku Kultury w Nowym Targu odbyły się eliminacje  63 Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego dla powiatu tatrzańskiego i nowotarskiego. W przesłuchaniach udział wzięło 26 uczestników,  w tym uczeń z naszego Liceum Ogólnokształcącego –  Jan Omylak , który zaprezentował wiersz i fragment prozy. Utwory Czesława Miłosza ‘’Alkoholik wstępuje w bramy niebios ‘’ i Sławomira Shuty ‘’Zwał’’ w interpretacji Janka spodobały się aktorom zasiadającym w jury J . Nasz kolega pokonał stres i konkurencję, zdobywając drugie miejsce w turnieju recytatorskim. J  Szkoła jest dumna z sukcesu Jana i życzy mu zwycięstwa w kolejnym etapie konkursu , który odbędzie się w Nowym Sączu.

Sukces Michała Wziątka - ucznia Liceum Ogólnokształcącego.

Michał Wziątek, uczeń klasy II LO w Lipnicy Wielkiej, przygotowany przez pana Krzysztofa Wziątka, wziął udział w XLIV Ogólnopolskiej Olimpiadzie Historycznej organizowanej przez Polskie Towarzystwo Historyczne i MEN. Po przeprowadzeniu pisemnych i ustnych eliminacji I stopnia uzyskał 90%. Tym samym  zakwalifikował się do II etapu olimpiady, która odbyła się na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie i składała się z dwóch części: pisemnej i ustnej. Podczas pierwszej części uczniowie pisali wypracowanie na jeden z sześciu tematów, ustalonych przez Komitet Główny, które obejmowały wszystkie epoki historyczne. Praca Michała została oceniona na bardzo dobry, co kwalifikowało go do etapu ustnego.
W tej części uczestnicy odpowiadali na pytania Komisji składającej się z profesorów Uniwersytetu Jagiellońskiego i Uniwersytetu Pedagogicznego. Uczniowie musieli opanować szeroką wiedzę z zakresu  wybranej specjalności, podstawy programowej poziomu rozszerzonego i wybranych lektur.
Michał wykazał się dużą znajomością materiału i umiejętnościami historycznymi, uzyskując łącznie 85% punktów. Należy zaznaczyć, że był jednym z trzech uczniów spoza krakowskich liceów, którzy zdobyli tak wysoki wynik.

Gratulujemy Michałowi i nauczycielowi prowadzącemu osiągniętego sukcesu. :)

Sukces naszej uczennicy Magdaleny Brzany w Wojewódzkim Konkursie Wiedzy Chemicznej.

Uczennica klasy IIa Magdalena Brzana przygotowywana przez p. Bogusławę Hetmańską awansowała do etapu finałowego Konkursu Wiedzy Chemicznej. Konkurs organizowany jest od wielu lat przez Zakład Dydaktyki Chemii przy Wydziale Chemii UJ i biorą w nim udział uczniowie szkół ponadgimnazjalnych z całej Małopolski. W etapie okręgowym, który dla naszego regionu odbył się w LO im.S Goszczyńskiego w Nowym Targu, nasza uczennica uzyskała bardzo wysoki wynik 39 pkt na 46 możliwych i jako jedna z niewielu osób awansowała do etapu wojewódzkiego. Etap ten odbędzie się 10 marca  na Wydziale Chemii UJ.

Madziu gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

100 % zdawalność matury w naszym Liceum

Nasi absolwenci Liceum Ogólnokształcącego drugi raz z rzędu w 100% zdali egzamin maturalny. To wynik o 11% wyższy od zdawalności krajowej dla liceum. Jest to ogromny sukces dla maturzystów i nauczycieli, którzy bezinteresownie pracowali z młodzieżą w ramach dodatkowych zajęć przygotowujących do egzaminów. Nasi maturzyści zawsze należeli do ścisłej czołówki zarówno pod względem zdawalności jak i osiąganych wyników. Wskaźniki EWD nie pozostawiają żadnych wątpliwości co do jakości kształcenia w naszych szkołach. Również absolwenci naszego Technikum bardzo dobrze poradzili sobie z egzaminem maturalnym uzyskując zdawalność o 8% wyższą od średniej krajowej dla technikum.

Jesteśmy szkołami otwartymi na każdego ucznia. Zarówno umiemy rozwijać zdolności tych najlepszych jak i pracować z uczniem mającym trudności w nauce.

 
    NASZE DZIAŁANIA i OSIĄGNIĘCIA     

 

nasze działania i osiągnięcia

ZOBACZ