Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Rekrutacja na zajęcia z projektu "Małopolska Chmura Edukacyjna"

Drodzy uczniowie,

Jak wiecie nasza szkoła bierze udział w projekcie pn. "Małopolska Chmura Edukacyjna w Gminie Lipnica Wielka". Dostępne formy wsparcia to: język angielski koło naukowe, matematyka koło naukowe oraz zajęcia online matematyka. Uczeń może brać udział tylko w zajęciach z jednego obszaru tematycznego..Szczegóły dostępne są w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej naszej szkoły oraz na tablicy ogłoszeń. Uczniów zainteresowanych udziałem w ww. zajęciach proszę o złożenie formularza zgłoszenia w terminie do 20 października 2021r..

Szczegółowy regulamin: https://zslipnicawielka.pl/images/Regulaminy/Regulamin_rekrutacji_mche.pdf

Sukcesy naszych maturzystów

Poznaliśmy osiągniecia naszych tegorocznych maturzystów, którzy zmierzyli się z jednym z najważniejszych uczniowskich egzaminów. Wyniki tegorocznych matur uczniowie mogli sprawdzić 5 lipca na kontach w systemie ZIU. Nasi uczniowie po raz kolejny nie zawiedli i poradzili sobie znakomicie.

Średnia ich wyników jest o kilka lub nawet kilkanaście procent wyższa od tej uzyskanej w innych szkołach naszego powiatu, województwa, a nawet wyższa od średniej krajowej. Uczniowie naszego liceum uzyskali średnią 72% z matematyki podstawowej, podczas gdy średnia w Polsce to jedynie 56%. Średni wynik z języka polskiego na poziomie rozszerzonym również przewyższa średnią krajową o aż 18%. Co więcej, egzamin z języka angielskiego i polskiego  zdało 100% uczniów. Wyniku takiego z języka polskiego nie uzyskała żadne liceum w powiecie nowotarskim. Maturę z matematyki zdało 90% uczniów, ale jak wiadomo, wynik ten może ulec zmianie ze względu na możliwość poprawki. Sukces ten wypracowali sobie uczniowie przy pomocy nauczycieli, wieloletnich egzaminatorów. Praca w ramach konsultacji usprawniła i ułatwiła dobre przygotowanie do matury, czego wynikiem jest wysoka zdawalność egzaminu. Zajęcia w małych grupach także przyczynia się do tego osiągnięcia, na które jak widać potrafią zapracować nie tylko bardzo zdolni uczniowie, ale i ci słabsi. Jeszcze raz gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów.

Brązowa tarcza 2021

W tegorocznym ogólnopolskim XXIII Rankingu Szkół Perspektyw nasze Liceum Ogólnokształcące zostało uhonorowane tytułem „Brązowej Szkoły 2021”, który jest ogólnopolskim znakiem jakości szkoły. Jest to powtórzenie sukcesu z poprzeniego roku chociaz obecnie zajeliśmy wyższe miejsce w rankingu. Wysoka pozycja to wynik współpracy grona pedagogicznego, ambicji uczniów, rodziców i samorządu gminnego dbającego o warunki pracy.

 2021-brazowe-liceum-perspektywy

 

 https://licea.perspektywy.pl/2021/rankings/ranking-glowny-liceow?pageIndex=14&pageSize=50

Czytaj więcej...

Stypendia za wyniki w nauce

8 października w naszych szkołach odbyło się uroczyste rozdanie nagród – stypendium za wyniki w nauce. Uczniowie, którzy osiągnęli najwyższe wyniki otrzymali dyplomy i nagrody finansowe. Swoją obecnością zaszczycił nas Wójt Gminy Lipnica Wielka Mateusz Lichosyt. Zwracając się do społeczności szkolnej podkreślił sukcesy maturalne naszych absolwentów. Złożył podziękowania i wyrazy uznania nauczycielom przygotowującym młodzież do egzaminów w tak trudnym okresie nauczania zdalnego. Podkreślił znaczenie naszych szkół dla środowiska lokalnego i promocji Gminy. Zwrócił się również do Samorządu Uczniowskiego z propozycją zaangażowanie w inicjatywy podejmowane przez Gminę dotyczące młodzieży w zakresie samorządności.

 

Stypendium Premiera otrzymali:

Karkoszka Klaudia – III b

Flaszczyńska Katarzyna – III a

Moczoł Kacper  - III d

Stopiak Adam  - IV c

 

Stypedium Szkolne otrzymali:

Klapisz Karolina – II b

Mazur Marcel  - II b

Wójciak Weronika II b

Wyrostek Eryk – II b

Wątorczyk Dominika – II b

Baliga Joanna – III a

Karlak Natalia – III a

Kłósek Justyna – III a

Pakos Gabriela – III a

Wojtusiak Marzena – III a

Dziubek Jakub  - IV c

Ludziński Piotr – IV c

Marzec Michał – IV c

Szkolenie Apple Teacher

Okres po wybuchu pandemii Covid-19 i zawieszeniu zajęć dydaktycznych w szkołach udowodnił jak niezbędne jest przeszkolenie i przygotowanie nauczycieli do wykorzystywania technologii w nauczaniu i uczeniu się. Wobec dynamicznych zmian w społeczeństwie nauczyciele są tym zawodem, który wymaga nieustającego podnoszenia umiejętności i kompetencji.

Nasi nauczyciele wzięli udział w kursie Apple Teacher umożliwiającym zdobycie wiedzy na temat wykorzystywania technologii w nauczaniu, a tym samym dostosowaniu się do aktualnych wymagań. Umożliwi to wykonywanie obowiązków zawodowych zgodnie z oczekiwaniami jakie są stawiane są przed nauczycielami zgodnie z aktualnymi uwarunkowaniami i możliwościami.

Szkolenie Apple Teacher, na zakupionym sprzęcie dofinansowanym ze środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego poprzez umowę z  Powiatowym Urządem Pracy, zostało zrealizowane przez Compendium Centrum Edukacyjne Sp. z o.o. autoryzowane  przez producenta sprzętu, na którym pracują nauczyciele i uczniowie, prowadzone w oparciu o autoryzowane materiały szkoleniowe, autoryzowane prezentacje oraz prowadzone przez wykwalifikowanego Autoryzowanego Trenera.

Spotkanie autorskie z Agatą Puścikowską

Młodzież naszego Liceum z koła „Aktywnych Czytelników” wraz z opiekunem panią Barbarą Sojka-Kidoń wzięła udział w spotkaniu autorskim z Agatą Puścikowską – autorką książki „Waleczne z gór”.

W czasie spotkania pani Agata Puścikowska przybliżyła życie i działalność postaci przedstawianych w książce w czasie II wojny światowej a tych co przeżyli również i po jej zakończeniu. Szczególnie odniosła się do Józefiny i Emila Mików. Po spotkaniu nasza grupa miała  możliwość indywidualnej rozmowy z autorką jak również zakupu książki z indywidualną dedykacją aktorki.

  

Foto: Grzegorz Rzepiszczak

Była to wspaniała lekcja historii połączona z koncertem promującym projekt „Ora#Wa Power – Biełaso”  - utwory inspirowane postaciami Józefiny i Emila Mików

Więcej informacji:

https://mieszkancy.lipnicawielka.pl/spotkanie-autorskie-z-agata-puscikowska-autorka-ksiazki-waleczne-z-gor-oraz-koncert-promujacy-projekt-orawa-power-bielaso/

nasze działania i osiągnięcia

ZOBACZ