Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Zajęcia z budownictwa

Nasza szkoła kolejny raz bierze udział w zajęciach z budownictwa prowadzonych przez wykładowców z Politechniki Krakowskiej. W tym roku słuchaczami są uczniowie klasy pierwszej technikum budowlanego. Zajęcia rozpoczęły się 6 października. Do czerwca 2023 ma odbyć się 15 dwugodzinnych wykładów.

Honorowy patronat AGH

Akademia Górniczo-Hutnicza realizując misję naukowo-dydaktyczną objęła patronatem honorowym uczniów naszych szkół realizjących w zakresie rozszerzonym matematykę, fizykę i informatykę.

W ramach patronatu AGH zobowiązało się do:

  • Zapoznania uczniów z bazą dydaktyczną AGH;
  • Wsparcia koncepcyjnego klasy matematyczne (w Liceum Ogólnokształcącym lub Technikum) - realizującej rozszerzony program nauczania;
  • Organizację kursów przygotowawczych podnoszących poziom wiedzy (tzw. Rok Zerowy) na zasadach określonych w załączniku nr 1 do niniejszej Umowy;
  • Zapewnienia materiałów dydaktycznych w ramach akcji Rok Zerowy w formie papierowej lub elektronicznej;
  • Organizację co najmniej raz w roku wykładu z matematyki lub pokazu doświadczeń z fizyki lub chemii na terenie AGH;
  • Udostępniania do zwiedzania laboratoriów AGH dla uczniów Szkoły;
  • Organizacji na terenie Szkoły spotkań z przedstawicielami AGH;
  • Umożliwienia użytkowania, na potrzeby realizacji współpracy w ramach niniejszej umowy, platformy e-learningowej oraz korzystania z materiałów dydaktycznych znajdujących się na tej platformie;
  • Udostępnienia logo AGH celem zamieszczenia na stronie internetowej Szkoły oraz innych materiałach promocyjnych.

 

 

Zdali w maturę w 100%

Uczniowie naszego Liceum Ogólnokształcącego kolejny raz zdali maturę w 100% i tym samym znaleźli się w grupie wiodących szkół powiatu i województwa. Sredni wynik krajowy to 89,3% dla powiatu nowotarskiego 90% a dla województwa małopolskiego  to 91%.

Średnie z poszczególnych przedmiotów również są wyższe od średnich krajowych jak również wojewódzkich i powiatowych.  Po wszystkich sesjach średni wynik z języka polskiego to 57% a dla powiatu nowotarskiego to 53%. Podobnie jest z matematyki - średni wynik to 63% przy średnim wyniku powiatowym 59%. Gratulujemy zadjacym i nauczycielom osiągniętych sukcesów.

 

XXIX Gminny Przegląd Młodych Recytatorów i Gawędziarzy

XXIX Gminny Przegląd Młodych Recytatorów i Gawędziarzy im. Piotra Borowego w Lipnicy Wielkiej odbył się w dniu 12 stycznia 2023 roku.

 RECYTATORZY

I miejsce: 

Oliwia Kowalczyk – kl. I a

II miejsca:

Anita Janowiak – kl. III b

Ewelina Żegleń – kl. II b

III miejsce: 

Dominika Wątorczyk – kl. III b

Reprezentacja do Białego Dunajca: Oliwia Kowalczyk, Anita Janowiak, Ewelina Żegleń

GAWĘDZIARZE

I miejsca:

Joanna Klapisz – kl. I a

Anna Lichosyt – kl. I a

II miejsce: 

Kacper Moczoł – kl. IV d

III miejsca

Justyna Karlak – kl. III b

Julia Łowas – kl. I a

Reprezentacja do Białego Dunajca: Joanna Klapisz, Anna Lichosyt, Kacper Moczoł

Uczniów do konkursu przygotowały: Barbara Brenkus, Alina Kubacka, Barbara Sojka-Kidoń

Więcej: https://mieszkancy.lipnicawielka.pl/xxix-gminny-przeglad-mlodych-recytatorow-i-gawedziarzy-im-piotra-borowego-w-lipnicy-wielkiej/

Orawska Watra

Góra z górą się nie zejdzie, ale człowiek z człowiekiem zawsze…

-orawskie, międzypokoleniowe kolędowanie w Lipnicy Wielkiej.

 Z inicjatywy młodzieży z lipnickiego Liceum i Technikum przy współpracy z Gminnym Ośrodkiem Społecznym zorganizowano kolędowanie z seniorami, które odbyło się 7 stycznia w Domu Ludowym w Lipnicy Wielkiej. Wydarzenie miało charakter integracyjny i służyło podtrzymaniu tradycji poprzez śpiew dawnych pastorałek. Spotkanie rozpoczęło się występem zespołu „Orawianie” pod kierunkiem pana Eugeniusza Karkoszki, który przygotował dla zebranych niezwykłe widowisko – pradawną, lalkową szopkę. Aktorzy, użyczając marionetkom głosu, przedstawili w oryginalny sposób historię narodzin Jezusa, czym przykuli uwagę nawet najmłodszych słuchaczy. Nie zabrakło też orawskiej muzyki, tańców      i radosnych pastorałek. Tradycyjne kolędowanie urozmaicił występ pani Aliny Kubackiej i ucznia Kacpra Moczoła, którzy zainscenizowali gawędę pani Ireny Grobarczyk pt. „Cego chłopy nie widzo”.

Na zakończenie młodzież wraz z seniorami przy akompaniamencie akordeonu, na którym przygrywał pan Bronisław, śpiewali dawne pastorałki przeplatane opowieściami pani Emilii o dawnych zwyczajach. Całe wydarzenie poprowadził ks. Mateusz Zbroja, który wykorzystując swój dar przemawiania, wprowadził do spotkania wesołość i życzliwość.

 Kolędowanie w Domu Ludowym było pierwszą częścią Orawskiej Watry, której finał odbył się na stadionie przy cieple płonącego ogniska. Seniorzy wraz z gośćmi dotarli na miejsce rozśpiewanym, orawskim wozem zaprzężonym w piękne konie. A tam już czekała dobra zabawa z tańcami przy ognisku, podsycana taneczną muzyką od Dj. Orawska Watra odbyła się po raz pierwszy w Lipnicy Wielkiej, ale na pewno nie po raz ostatni, bo atmosfera płonącego ogniska w środku zimy była niepowtarzalna i aż chciałoby się ją jak najszybciej poczuć, ale na to przyjdzie nam poczekać do następnych świąt.

 

Dziękujemy wszystkim, którzy wsparli młodzież w opisanym wydarzeniu, szczególnie:

Panu Wójtowi Mateuszowi Lichosytowi,

Panu Sekretarzowi, Janowi Kulidze

Panu Eugeniuszowi Węgrzynowi,

Panom Strażakom,

Kole Gospodyń Wiejskich,

Sponsorom – restauracji Szary Wilk, kwiaciarni Flores, Pani Agnieszce Żółtek – rehabilitantce, Pani Jolancie Kulidze oraz wszystkim obecnym.

                                    Alina Kubacka – Opiekun Samorządu Uczniowskiego w Zespole Szkół w Lipnicy Wielkiej

Bożonarodzeniowe spotkanie

nasze działania i osiągnięcia

ZOBACZ