Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Zajęcia z budownictwa

Nasza szkoła kolejny raz bierze udział w zajęciach z budownictwa prowadzonych przez wykładowców z Politechniki Krakowskiej. W tym roku słuchaczami są uczniowie klasy pierwszej technikum budowlanego. Zajęcia rozpoczęły się 6 października. Do czerwca 2023 ma odbyć się 15 dwugodzinnych wykładów.

Honorowy patronat AGH

Akademia Górniczo-Hutnicza realizując misję naukowo-dydaktyczną objęła patronatem honorowym uczniów naszych szkół realizjących w zakresie rozszerzonym matematykę, fizykę i informatykę.

W ramach patronatu AGH zobowiązało się do:

  • Zapoznania uczniów z bazą dydaktyczną AGH;
  • Wsparcia koncepcyjnego klasy matematyczne (w Liceum Ogólnokształcącym lub Technikum) - realizującej rozszerzony program nauczania;
  • Organizację kursów przygotowawczych podnoszących poziom wiedzy (tzw. Rok Zerowy) na zasadach określonych w załączniku nr 1 do niniejszej Umowy;
  • Zapewnienia materiałów dydaktycznych w ramach akcji Rok Zerowy w formie papierowej lub elektronicznej;
  • Organizację co najmniej raz w roku wykładu z matematyki lub pokazu doświadczeń z fizyki lub chemii na terenie AGH;
  • Udostępniania do zwiedzania laboratoriów AGH dla uczniów Szkoły;
  • Organizacji na terenie Szkoły spotkań z przedstawicielami AGH;
  • Umożliwienia użytkowania, na potrzeby realizacji współpracy w ramach niniejszej umowy, platformy e-learningowej oraz korzystania z materiałów dydaktycznych znajdujących się na tej platformie;
  • Udostępnienia logo AGH celem zamieszczenia na stronie internetowej Szkoły oraz innych materiałach promocyjnych.

 

 

Dzień Papieski

Tegoroczny Dzień Papieski pt. „Cywilizacja życia” był bardzo refleksyjnym wydarzeniem, dlatego, że poruszył tak bliskie każdemu z nas sfery życia rodzinnego, szkolnego i duchowego. Wraz z uczniami pokazaliśmy  pięć scen opowiadających o życiu różnych ludzi w formie krótkich filmików:

1. Dwóch sióstr, z których jedna posunęła się do próby zabójstwa drugiej,

2. Pewnej rodziny w której mąż krzywdzi swoją żonę,

3. Hejtu szkolnego kiedy to grupa koleżanek zaczyna prześladować jedną z uczennic,

4. Do kościoła na mszę wpada rozwścieczona dziewczyna wyzywająca osoby wierzące,

5. Uwikłane w sektę, które doprowadza do zabójstwa pewnej dziewczyny.

Chcieliśmy przez te sceny pokazać jak wiele jest spraw, które sprzeciwiają się cywilizacji życia, miłości, szacunku wprowadzając cywilizację śmierci, nienawiści, braku szacunku. Każda z scen była poprzedzona słowami św. Jana Pawła II ,który tak bardzo dobitnie wskazywał na Cywilizację Życia, na to by potrafić przebaczyć, na to by w rodzinach panowała zgoda i szacunek wobec siebie nawzajem, na to ,że człowieka nie da zrozumieć bez Chrystusa, że tylko On potrafi wypełnić pustkę w naszym sercu.

Też warto wspomnieć, że początek naszego wydarzenia rozpoczęliśmy od piosenki Tolerancja a zakończyliśmy pieśnią Życie jesteś chwilą, oczywiście nie mogło zabraknąć tak bardzo ukochanej przez papieża pieśni Barki oraz jego ulubionych kremówek, które dzięki Radzie Rodziców mogliśmy spróbować. Nie mógłbym zapomnieć o przepięknej dekoracji, która przedstawiała Ludzkie Serce wokół, którego obecne były cytaty św. Jana Pawła o życiu człowieka oraz zdjęcia z poszczególnych stadiów życia ludzkiego. Na koniec chciałem podziękować wszystkim, którzy wzięli udział w Dniu Papieskim, była to naprawdę olbrzymia praca uczniów, którym dziękuję za zaangażowanie. Można wiele pisać, ale słowa nie oddadzą pełni temu co przeżyliśmy tego dnia.

Ks. Mateusz Zbroja

Spotkanie koordynatorów Projektu Math4u3

Trzecie międzynarodowe spotkanie koordynatorów projektu odbyło się w dniu 14 listopada 2023 roku w naszej szkole. W spotkaniu wzięło udział sześciu gości z Czech i ze Słowacji oraz czterech nauczycieli z naszej szkoły tj. Pani Bożena Janowiak, Pani Zofia Lichosyt, Pani Magdalena Dutka oraz Pani Kinga Michalak. Dyrektor Wojciech Janiszewski wraz z przedstawicielami władz Gminy Lipnica Wielka przywitał przybyłych gości i wręczył im drobne upominki.

Celem spotkania było podsumowanie wykonanej do tej pory pracy w Projekcie, omówienie dalszych planów pracy metodyków, tłumaczy i pracowników technicznych, wyjaśnienie ewentualnych problemów, przedstawienie przykładów promocji Projektu przez wszystkie partnerskie szkoły, omówiono budżet przeznaczony na dalsze działania projektowe.

W trakcie spotkania zaprezentowano filmik promocyjny przygotowany przez uczniów klasy 3d Technikum, który zamieszczony jest na kanale YouTube.

Dzień Nauczyciela

Wieczór kawalerski to tytuł sztuki, którą aktorzy z Koła Teatralnego Niepokorni z naszej szkoły zaprezentowali z okazji Dnia Nauczyciela. Uczniowie co roku przygotowują dla przybyłych gości jakąś lekturę w nowej odsłonie, ale tym razem pokazali coś innego - farsę Robina Hawdona. Święto upłynęło w atmosferze dobrej zabawy i konkretnej porcji śmiechu.

nasze działania i osiągnięcia

ZOBACZ