Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Tytuł „Brązowej Szkoły 2020” dla Liceum Ogólnokształcącego.

brazowe liceum 2020W tegorocznym ogólnopolskim XXII Rankingu Szkół Perspektyw nasze Liceum Ogólnokształcące zostało uhonorowane tytułem „Brązowej Szkoły 2020”, który jest  ogólnopolskim znakiem jakości szkoły. Wysoka pozycja to wynik współpracy grona pedagogicznego, ambicji uczniów, rodziców i samorządu gminnego dbającego o warunki pracy.

Czytaj więcej...

IPady i Apple MacBooki w Liceum i Technikum w Lipnicy Wielkiej

Najnowocześniejszy sprzęt do prowadzenia lekcji na poziomie XXI wieku już w Lipnicy Wielkiej.

Od dawna posługujemy się hasłem „Szkoła na poziomie!” i nie są to przechwałki,  a świadczą o tym wyniki egzaminów maturalnych i potencjał technologiczny, jakim obecnie dysponuje nasze Liceum Ogólnokształcące i Technikum. Właśnie otrzymaliśmy sprzęt najnowszej generacji w ramach realizowanego międzynarodowego projektu „Transgraniczny klaster G13”. Teraz prowadzenie lekcji może odbywać się w nowym wymiarze, bez kredy, książek i zeszytów.

Sprzęt to najnowsza generacja IPadów  oraz MacBooków  przeznaczonych dla uczniów i kadry nauczycielskiej.  Oczywiście są też współpracujące z nimi nowoczesne projektory i oprogramowanie mające nieograniczone możliwości, zarówno edukacyjne jak i rozrywkowe. Dysponujemy obecnie ponad trzydziestoma  tabletami uczniowskimi, w każdej pracowni zostanie zamontowany nowoczesny projektor lub monitor interaktywny. Nic nie przeszkadza już zdobywać wiedzę w nowoczesny i przystępny sposób na miarę XXI wieku, a w wolnym czasie skorzystać z dobrej zabawy.

Ponadto nasze szkoły przystępują do nowego projektu, w ramach realizacji którego będzie możliwość realizacji i uzyskania przez uczniów bezpłatnie: pracy w AutoCAD, kursu ECDL (europejskie komputerowe prawo jazdy), prawo jazdy kat. B oraz uprawnień do pracy wózkiem widłowym.

 Zapraszamy niezdecydowanych absolwentów klas 8 do rekrutacji do naszego Liceum Ogólnokształcącego  i Technikum. Tu na pewno nie zmarnujecie swojego potencjału.

Dyrektor ZS Wojciech Janiszewski

"Coś się kończy, coś się zaczyna"

"Coś się kończy, coś się zaczyna" - słowami Andrzeja Sapkowskiego rozpoczęło się kazanie ks. Damiana Obrała, który odprawił mszę świętą na zakończenie roku szkolnego. Licznie zgromadzeni uczniowie, rodzice i nauczyciele przez modlitwę dziękowali za szczęśliwie ukończony rok nauki, który przyniósł wszystkim nieoczekiwane trudności. Ksiądz Damian zwracał uwagę na istotę budowania dobrych relacji z drugim człowiekiem, którego w każdej chwili może zabraknąć, jak było to w okresie kwarantanny. 

Po mszy św. uczniowie podzieleni na klasy odebrali swoje świadectwa i nagrody, zachowując wszelkie procedury bezpieczeństwa. Cieszy nas wszystkich, że mimo wielu utrudnień spowodowanych nauczaniem zdalnym nasi uczniowie licznie wypracowali wysokie wyniki, zdobywając świadectwa z biało-czerwonym paskiem. Rada Pedagogiczna zatwierdziła 4 uczniów do stypendium Premiera oraz 12 uczniów do szkolnego stypendium za wyniki w nauce. Gratulujemy wytrwałości w nauce i życzymy udanych wakacji. 

                                                                                                                                                      Nauczyciele i Dyrektorzy. 

 

Egzamin maturalny

Tegoroczny egzamin maturalny rozpoczął się z ponad miesięcznym opóźnienie. Nasi absolwenci podeszli do egzaminów z poszczególnych przedmiotów z wielką odpowiedzialnością ale i radością, że po tylu tygodniach mogli zasiąść w szkolnych ławach i rozpocząć ostatni etap nauki w Liceum czy Technikum. Do egzaminu maturalnego przystąpili wszyscy nasi absolwenci.

Pożegnanie maturzystów

Uroczyste pożegnanie tegorocznych maturzystów odbyło się 7 czerwca i miało nietypowy charakter wymuszony zachowaniem środków bezpieczeństwa związanych z pandemią COVID -19. Spotkanie rozpoczęło się Mszą Św. sprawowaną przez naszych katechetów ks. Damiana Obrała i ks. Michała Kwietnia w kościele parafialnym pw. Św. Łukasza Ewangelisty.

W drugiej części odbyło się spotkanie w szkole z zachowaniem wszystkich obowiązujących przepisów dystansu społecznego jak również zachowania się w czasie egzaminów maturalnych. Uroczystość uświetnili swą obecnością Wójt naszej gminy Mateusz Lichosyt wraz z Sekretarzem Janem Kuligą. Dyrektor Wojciech Janiszewski na wstępie przypomniał o wszechstronnej aktywności absolwentów, ich sukcesach w konkursach, zawodach sportowych, działalności kulturalnej, pracy wolontariuszy, współpracy z nauczycielami. Dzięki twórczej postawie i zaangażowaniu wielu z nich w szkole panowała bardzo dobra atmosfera sprzyjająca rozwojowi, budująca wzajemne zaufanie. Zaproszeni goście w swych przemówieniach podziękowali naszym absolwentom za działalność na rzecz rozwoju szkół i środowiska lokalnego, życzyli pomyślności na egzaminach maturalnych.

 Uczniowie zostali nagrodzeni za wyniki w nauce, zaangażowanie społeczne i reprezentowanie naszego Zespołu Szkół w konkursach przedmiotowych jak również rozgrywkach sportowych – wspominania sukcesów i niezapomnianych chwil było wiele.  Absolwenci zostali również pożegnani przez młodszych kolegów, od których otrzymali symboliczne pamiątki. W imieniu absolwentów podziękowania za minione lata nauki złożył Krystian Stopiak. Wzruszającą chwilą były wspomnienia przygotowane przez Samorząd Uczniowski w formie prezentacji zdjęć i filmików z życia szkolnego. Na zakończenie Dyrektor Wojciech Janiszewski złożył podziękowania Przewodniczącej Rady Rodziców pani Barbarze Bodzioch za aktywną współpracę ze szkołą.

nasze działania i osiągnięcia

ZOBACZ