Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Rekrutacja elektroniczna

Szanowni Uczniowie klas ósmych i Rodzice 

Od 15 maja trwa rekrutacja do szkół ponadpodstawowych. Serdecznie zapraszamy do naszych szkół o wyjątkowo bogatej ofercie edukacyjnej. W naszych szkołach każdy może znaleźć swoje miejsce. W wyjątkowej atmosferze przy wsparciu profesjonalnej kadry pedagogicznej i bogato wyposażonych pracowniach każdy może odnieść sukces.

https://www.facebook.com/ZSOLipnicaWielka/videos/1344303422598272/

 

Liceum Ogólnokształcącego

Szczegóły oferty - https://zslipnicawielka.pl/images/Oferta_edukacyjna/LO.pdf

 

Technikum – technik budownictwa i technik robót wykończeniowych w budownictwie

Szczegóły ofert - https://zslipnicawielka.pl/images/Oferta_edukacyjna/Tb.pdf

 

Technikum – technik programista

Szcegóły oferty - https://zslipnicawielka.pl/images/Oferta_edukacyjna/Tp.pdf

Rekrutacja do naszych szkół odbywa się elektronicznie poprzez stronę:

https://malopolska.edu.com.pl/kandydat/app/apply/index.html

 

Kod QR do rekrutacji - https://zslipnicawielka.pl/images/Zasady_rekrutacji/Kod_QR.pdf

 

 

 

Kandydaci rejestrują się samodzielnie na stronie rekrutacji elektronicznej, a następnie składają wydrukowane podanie wyłącznie w szkole pierwszego wyboru. W obrębie jednej szkoły mają możliwość wyboru dowolnej liczby oddziałów zgodnie z listą preferencji.

Dodatkowe informacje mozna uzyskać telefonicznie - 18 26 348 12

 

Zajęcia z budownictwa

Nasza szkoła kolejny raz bierze udział w zajęciach z budownictwa prowadzonych przez wykładowców z Politechniki Krakowskiej. W tym roku słuchaczami są uczniowie klasy pierwszej technikum budowlanego. Zajęcia rozpoczęły się 6 października. Do czerwca 2023 ma odbyć się 15 dwugodzinnych wykładów.

Honorowy patronat AGH

Akademia Górniczo-Hutnicza realizując misję naukowo-dydaktyczną objęła patronatem honorowym uczniów naszych szkół realizjących w zakresie rozszerzonym matematykę, fizykę i informatykę.

W ramach patronatu AGH zobowiązało się do:

  • Zapoznania uczniów z bazą dydaktyczną AGH;
  • Wsparcia koncepcyjnego klasy matematyczne (w Liceum Ogólnokształcącym lub Technikum) - realizującej rozszerzony program nauczania;
  • Organizację kursów przygotowawczych podnoszących poziom wiedzy (tzw. Rok Zerowy) na zasadach określonych w załączniku nr 1 do niniejszej Umowy;
  • Zapewnienia materiałów dydaktycznych w ramach akcji Rok Zerowy w formie papierowej lub elektronicznej;
  • Organizację co najmniej raz w roku wykładu z matematyki lub pokazu doświadczeń z fizyki lub chemii na terenie AGH;
  • Udostępniania do zwiedzania laboratoriów AGH dla uczniów Szkoły;
  • Organizacji na terenie Szkoły spotkań z przedstawicielami AGH;
  • Umożliwienia użytkowania, na potrzeby realizacji współpracy w ramach niniejszej umowy, platformy e-learningowej oraz korzystania z materiałów dydaktycznych znajdujących się na tej platformie;
  • Udostępnienia logo AGH celem zamieszczenia na stronie internetowej Szkoły oraz innych materiałach promocyjnych.

 

 

Zdali w maturę w 100%

Uczniowie naszego Liceum Ogólnokształcącego kolejny raz zdali maturę w 100% i tym samym znaleźli się w grupie wiodących szkół powiatu i województwa. Sredni wynik krajowy to 89,3% dla powiatu nowotarskiego 90% a dla województwa małopolskiego  to 91%.

Średnie z poszczególnych przedmiotów również są wyższe od średnich krajowych jak również wojewódzkich i powiatowych.  Po wszystkich sesjach średni wynik z języka polskiego to 57% a dla powiatu nowotarskiego to 53%. Podobnie jest z matematyki - średni wynik to 63% przy średnim wyniku powiatowym 59%. Gratulujemy zadjacym i nauczycielom osiągniętych sukcesów.

 

„Łączą nas drzewa”

Dnia 15.05.2023 r. uczniowie naszej szkoły wraz z opiekunami: panią Katarzyną Kulką i panem Adamem Czerwień, wzięli udział w akcji pod hasłem „Łączą nas drzewa”, która miała na celu zachęcenie społeczeństwa do aktywnej działalności na rzecz polskich lasów oraz zapoznanie się z gospodarką leśną i ochroną przyrody prowadzoną przez Lasy Państwowe. W leśnictwie Stańcowa, razem z przedstawicielami lokalnych samorządów i instytucji, posadziliśmy Las Pamięci Jana Pawła II. Taka akcja jest wyjątkowa, ponieważ pokazuje również ciężką pracę leśników, którą wykonują przez cały rok kalendarzowy. Sadząc drzewa, dajemy wyraz wspólnej troski o zwiększanie powierzchni zielonych płuc Ziemi. 

Dzień otwarty WIL Politechniki Krakowskiej

Wydział Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej 11 maja zorganizował Dzień Otwarty, nazywany też Dniem Lądowca. Studenci w tym dniu mieli godziny dziekańskie, a uczniów szkół średnich zaproszono do udziału w tym uczelnianym święcie. Uczniowie naszego Technikum Budowlanego wraz z nauczycielami skorzystali z tego zaproszenia i tak o 7.00 we czwartek wyjechaliśmy z Lipnicy Wielkiej by móc uczestniczyć w wykładzie od 9.30 przedstawiającym ofertę dydaktyczną wydziału i sposób rekrutacji na studia inżynierskie. 

Po wykładzie były przygotowane stoiska z kół wydziałowych i także różne firmy zachęcały do podjęcia pracy w swych szeregach, jak tez firmy przedstawiające swoje mało znane a bardzo interesujące produkty. Można było brać udział w łatwiejszych i trudniejszych konkurencjach, jak np. wyścigi w wózkach dwukołowych (japonkach). Był przygotowany drobny poczęstunek i atrakcje, na których chłopaki spożytkowali swoją energię - elektryczny byk do ujeżdżania, czy dmuchane boisko z tyczkami do gry w nogę. Katedry i instytuty przygotowały zajęcia laboratoryjne.

Wyjazd był okazją do poczucia klimatu uczelni, jej oferty edukacyjnej a także możliwości pracy jakie daje studiowanie budownictwa.

nasze działania i osiągnięcia

ZOBACZ