Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

 

Terminy egzaminacyjne w roku szkolnym 2020/2021

 Szczegółowe informacje na stronie OKE w Krakowie: http://www.oke.krakow.pl

      

Egzamin   maturalny

1.

Złożenie   deklaracji maturalnych

do 30.09.2020

2.

Złożenie   ostatecznych deklaracji przystąpienia   do egzaminu maturalnego

do 07.02.2021

3.

Ogłoszenie   harmonogramu ustnego egzaminu maturalnego

do 04.03.2021

4.

Przekazanie   zdającym:

-   instrukcji dotyczącej przebiegu egzaminu,

-   zasad kodowania arkuszy i kart odpowiedzi,

- zasad   postępowania w przypadku niezgłoszenia się na egzamin z przyczyn losowych lub   zdrowotnych,

 

 do 28.04.2021

5.

Przeprowadzenie   egzaminów pisemnych wg harmonogramu   CKE

04.05.2021 - 20.05.2021

6

Przeprowadzenie   egzaminów ustnych wg szkolnego harmonogramu

07.05.2021- 20.05.2021

7.

Przeprowadzenie   egzaminów pisemnych w terminie dodatkowym   wg harmonogramu CKE

 01.06.2021 - 16.06.2021

8.

Przeprowadzenie   egzaminów ustnych wg szkolnego harmonogramu w terminie dodatkowym

 

Termin wydania świadectw

 07.06.2021 - 12.06.2021

 

05.07.2021

9.

Przeprowadzenie   egzaminów pisemnych w terminie poprawkowym   wg harmonogramu CKE

 24.08.2021

10.

Przeprowadzenie   egzaminów ustnych w terminie poprawkowym   wg harmonogramu szkolnego

 23-24.08.2021

11.

Odebranie w szkole świadectw dojrzałości, informacji o wynikach egzaminu po sesji poprawkowej  10.09.2021
     

Egzamin   poprawkowy klasyfikacji rocznej

17.

Egzaminy   poprawkowe klasyfikacji rocznej wg szkolnego harmonogramu

23 - 27.08.2021

 

 

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

    1.

Złożenie   deklaracji przystąpienia do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie   w sesji styczeń/luty 2021 – kwalifikacja B.18 i B 30

do 15.09.2020

    2.

Część   pisemna egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji   styczeń/luty 2020 - kwalifikacje B.18 i B.30

              

                   12.01.2021

    3.

Część   praktyczna egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji   styczeń/luty 2021

- kwalifikacja B.30

- kwalifikacja B.33

 

Termim przekazacja świadectw

 

 

 

11.01.2021

                      13.01.2021

 

                   20.03.2021

 

    4.

Złożenie   deklaracji przystąpienia do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie   w sesji maj/lipiec 2021

                 do 07.02.2021

    5.

Część   pisemna egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji maj/lipiec 2021

                 21.06.2021

    6.

Część praktyczna egzaminu potwierdzającego
kwalifikacje w zawodzie w sesji maj/lipiec 2021

                21.06.2020 - B.33

                  23.06.2020 - B.30

                  23.06 - 08.07 2021 BD 29

Spotkania z rodzicami w roku szkolnym 2020/2021

 

1.

Zebranie   z rodzicami - omówienie planu pracy

10.09.2020

2.

Zebranie   z rodzicami – omówienie bieżących osiągnięć dydaktycznych, wychowawczych i   opiekuńczych

 03.12.2020

3.

Omówienie wyników nauczania w I okresie nauki, przygotowania do egzaminów zewnętrznych, sprawy bieżące.

 21.01.2021

4.

Omówienie wyników nauczania, sprawy bieżące.

13.05.2021

 

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2020/2021

 

   Lp.

Data

Dzień tygodnia

Uwagi

     1.    02.11.2020

poniedziałek

Po Wszystkich Świętych

     2.

 04.01.2021

21.06.2021

 poniedziałek Między dniami wolnymi - przeniesiony
     3.

 05.01.2021

22.06.2021

 wtorek Między dniami wolnymi - przeniesiony; egzamin z kwalifikacji zawodowych
     4. 04.05.2021 wtorek Egzamin maturalny z języka polskiego
     5.  05.05.2021 śoda Egzamin   maturalny z matematyki
     6.  06.05.2021 czwartek Egzamin   maturalny z języka angielskiego
     7. 07.05.2021  piątek Egzamin   maturalny z języka angielskiego poziom rozszerzony
     8.  04.06.2021 piątek Między dniami wolnymi
     9.  23.06.2021 środa Przed zakończeniem zajęć dydaktycznych
    10.  24.06.2021

czwartek

Przed  zakończeniem zajęć dydaktycznych

Terminy klasyfikacji w roku szkolnym 2020/2021

 

Pierwszy okres - zmiana terminów

1.

Spotkanie   Zespołu Nauczycieli Uczących w Jednym Oddziale

 do 16.12.2020

2.

Poinformowanie   uczniów o przewidywanych ocenach śródrocznych z zajęć edukacyjnych i   zachowania

 do 17.12.2020

3.

Wystawienie   ostatecznych ocen śródrocznych

 do 18.12.2020

4.

Posiedzenie   Rady Pedagogicznej – klasyfikacja śródroczna

 21.12.2020

5.

Zebranie   z rodzicami – wywiadówka

 21.01.2021

Drugi okres - klasyfikacja roczna i końcowa dla klas   maturalnych

6.

Spotkanie   Zespołu Nauczycieli Uczących w Jednym Oddziale

 do 21.04.2021

7.

Poinformowanie   uczniów klas maturalnych o przewidywanych ocenach rocznych z zajęć   edukacyjnych i zachowania

 do 22.04.2021

8.

Poinformowanie   rodziców uczniów klas maturalnych o przewidywanych ocenach rocznych z zajęć   edukacyjnych i zachowania

 do 23.04.2021

9.

Wystawienie   ostatecznych ocen klasyfikacji rocznej dla klas maturalnych

 do 26.04.2021

10.

Posiedzenie   Rady Pedagogicznej – klasyfikacja roczna i końcowa dla klas maturalnych.

 28.04.2021

Drugi okres – klasyfikacja roczna

11.

Spotkanie   Zespołu Nauczycieli Uczących w Jednym Oddziale

 do 14.06.2021

12.

Poinformowanie   uczniów przewidywanych ocenach rocznych z zajęć edukacyjnych i zachowania

 do 15.06.2021

13.

Poinformowanie   rodziców przewidywanych ocenach rocznych z zajęć edukacyjnych i zachowania

 do 16.06.2021

14.

Wystawienie   ostatecznych ocen klasyfikacji rocznej

 do 18.06.2021

15.

Posiedzenie   Rady Pedagogicznej – klasyfikacja roczna

 22.06.2021

16.

Egzaminy   poprawkowe

 23 - 27.08.2021

17.

Posiedzenie   Rady Pedagogicznej – promocja po egzaminach poprawkowych

 27.08.2021

Kalendarz roku 2020/2021


 

1.

Pierwszy   okres roku szkolnego 2020/2021

01.09.2020 – 15.01.2021

2.

Zimowa   przerwa świąteczna

23.12.2020 – 31.12.2020

3.

Drugi okres roku szkolnego 2020/2021 dla klas maturalnych

16.01 - 30.04.2021

4.

Drugi   okres roku szkolnego 2019/2020 dla pozostałych klas

16.01 – 25.06.2021

5.

Ferie zimowe

15.02 – 28.02.2021

6.

Wiosenna   przerwa świąteczna

01.04 – 06.04 2021

7.

Zakończenie zajęć dydaktycznych dla klas kończących szkołę

30.04.2021

8.

Zakończenie zajęć dydaktycznych

25.06.2021

 9.

 Ferie   letnie - wakacje

26.06 – 31.08.2021