Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Spotkanie autorskie w Domu Ludowym z panem Łukaszem Wierzbickim

Łukasz Wierzbicki jest autorem publikacji dla dzieci i młodzieży. Pisarz zabrał nas na front II wojny światowej oraz w niezwykłą podróż do Afryki. Mogliśmy również usłyszeć o wspaniałym człowieku – Aleksandrze Dobie, który samotnie przepłynął kajakiem Ocean Atlantycki. Czytając książki pana Łukasza Wierzbickiego wiedzieliśmy, że mamy do czynienia z niezwykłym historykiem i podróżnikiem. Nasze spotkanie z autorem „Afryki Kazika” tylko to potwierdziło. Pan Łukasz Wierzbicki udowodnił, że nie ma rzeczy niemożliwych. Walt Disney powiedział kiedyś: „Jeśli potrafisz o czymś marzyć, potrafisz także tego dokonać”. Sami jednak często odkładamy nasze marzenia na półkę. Potem leżą tam kilka lub kilkanaście lat pokrywając się coraz grubszą warstwą kurzu.  Dlaczego ? Bo to nie ten moment? Może boimy się porażki? A może opinii innych? Dzisiejsze spotkanie zainspirowało nas do tego, by zawalczyć o nasze marzenia. Ze wzruszeniem wsłuchiwaliśmy się w słowa znakomitego podróżnika, wspomnianego wcześniej Aleksandra Doby, który w zaprezentowanym filmie mówił: „Nie lękajmy się marzyć, stawiać sobie ambitne cele, a potem… próbujmy je realizować”.

https://mieszkancy.lipnicawielka.pl/lukasz-wierzbicki-wsrod-dzieci-i-mlodziezy-naszej-gminy/

XI edycja Narodowego Czytania

05.09.2022 r. odbyła się kolejna edycja Narodowego Czytania. Tym razem przenieśliśmy się do epoki polskiego romantyzmu, by w pięknej scenerii wsłuchiwać się w treść „Ballad i romansów” Adama Mickiewicza. Po uroczystym otwarciu wydarzenia przez Zastępcę Wójta Gminy Lipnica Wielka – pana Jakuba Dyrcza, pani Stanisława Kucek przybliżyła zebranym gościom problematykę dzieła. Teksty ballad czytali: mgr inż. Jakub Dyrcz – Zastępca Wójta Gminy Lipnica Wielka, ks. mgr Andrzej Pawlak – Proboszcz Parafii pw. Św. Jadwigi Królowej w Murowanicy, dr Tomasz Pasierbek – Dyrektor Babiogórskiego Parku Narodowego w Zawoi, ppłk Andrzej Karkoszka – Komendant Placówki Straży Granicznej w Zakopanem, mł. asp. Wiesław Pustelnik – Komendant Komisariatu Policji w Jabłonce, mgr Łukasz Klozyk – Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 w Murowanicy oraz uczniowie Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Św. Królowej Jadwigi w Murowanicy. Naszą szkołę reprezentowały: Aleksandra Janowiak z klasy I LO oraz Justyna Karlak – uczennica klasy II LO, uczestniczka Koła Aktywnych Czytelników. Uroczystość odbywała się pod Honorowym Patronatem Pary Prezydenckiej. Cieszymy się, że mogliśmy uczestniczyć w tym wydarzeniu i z niecierpliwością czekamy na kolejną edycję!

https://mieszkancy.lipnicawielka.pl/ballady-i-romanse-narodowe-czytanie-w-lipnicy-wielkiej/

Spotkanie z rodzicami

Z początkiem roku szkolnego wiąże się wiele zadań i wydarzeń, a jednym z nich jest spotkanie organizacyjne z rodzicami, na którym przekazywane są ważne informacje. Dyrektor Wojciech Janiszewski przedstawił plan pracy na nowy rok szkolny, rozpoczynając od przedstawienia oferty ubezpieczenia. Rodzice mogli wysłuchać propozycji dwóch ubezpieczycieli i dokonać wyboru najbardziej odpowiadającego potrzebom uczniów. Następnie została przedstawiona Rada Pedagogiczna wraz z nowymi nauczycielami, propozycja przedmiotów rozszerzonych, organizacja zajęć dodatkowych w tym kół zainteresowań. Dyrektor zapoznał przybyłych z podstawowymi dokumentami szkoły jak: Dziennikiem Librus, planem zajęć, wymaganiami edukacyjnymi, terminami klasyfikacji, egzaminów czy kryteriami oceny z zachowania. Zwrócono przy ostatnim uwagę na frekwencję uczniów, która jest podstawą do uzyskania wysokiej oceny za sprawowanie oraz jest kluczowa dla osiągnięcia dobrych wyników w nauczaniu. Pani Jolanta Kuliga - nauczyciel biologii - przedstawiła rodzicom propozycję zajęć do życia w rodzinie wraz z najważniejszymi treściami do realizacji. Zajęcia te są dobrowolne i rodzice muszą wyrazić zgodę na udział swojego dziecka w takich lekcjach. Pod koniec spotkania Dyrektor przedstawił wyniki z ostatniego egzaminu maturalnego, który zdali wszyscy uczniowie Liceum Ogólnokształcącego jak również poinformował o terminach deklaracji do tegorocznych egzaminów. Zebranie zakończyło się spotkaniem rodziców z wychowawcami, na którym zostali wybrani przedstawiciele trójek klasowych. Było to ważne spotkanie, bo to właśnie w jego trakcie podejmowane są decyzje, które będą obowiązywać w ciągu całego roku szkolnego. Dziękujemy za obecność i liczymy na owocną współpracę.  

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2022/2023

"Nigdy nie jest za późno, by stać się tym, kim chcesz być".

Powyższy cytat doskonale pasuje do dzisiejszego dnia, który otwiera nowy rok szkolny. Dla wielu uczniów, a szczególnie pierwszoklasistów jest to ważny i trudny moment, ale  jednocześnie daje on nowe możliwości rozwoju, przynosi ciekawe znajomości. Z każdym nowym rokiem szkolnym wiążemy jakieś nadzieje, plany czy marzenia, ufając, że uda się zrealizować czy osiągnąć choćby część z nich. Potrzeba do tego wytrwałości i dużo pracy, ale kiedy ma się na uwadze własny rozwój, inwestycję w swoją przyszłość to podejmowany trud przychodzi łatwiej.

Wydarzenie rozpoczęcia nowego roku szkolnego uświetnili swoją obecnością zaproszeni goście: Wójt Gminy Lipnica Wielka - Mateusz Lichosyt oraz Dyrektor Centrum Usług Wspólnych - Marzena Michalak, którzy przekazali uczniom dużo słów zachęcających do pracy i życzenia zdania matury, podkreślając przy tym, ze choć czasy, w których przyszło zawalczyć o swoją przyszłość nie są łatwe, to warto to robić bez względu na to, co przyniosą nam kolejne miesiące. Przyłączając się do tych życzeń, pragniemy jako nauczyciele i wychowawcy zapewnić Was, że pomożemy Wam w edukacyjnych trudach, wspierając merytorycznie i duchowo. 

Stypendium Wójta Gminy

W ramach Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży przyjętego przez Radę Gminy Lipnica Wielka 31 sierpnia odbyło się uroczyste wręczenie stypendiów, którego dokonał Wójt Mateusz Lichosyt.

Wspomniany program jest formą pomocy dzieciom i młodzieży szkolnej w pogłębianiu ich szczególnych uzdolnień. Ma on również na celu stworzenie systemu motywacji do ciągłej pracy nad rozwijaniem swoich talentów. Poprzez przyznanie stypendiów, Gmina Lipnica Wielka motywuje uczniów do rozwoju i wzrostu aspiracji, a dla pozostałych uczniów będzie to mobilizacja do osiągania wysokich wyników.

Z naszych szkół stypendia za wyniki w nauce otrzymali:

Karkoszka Oliwia klasa I LO

Kramarz Małgorzata klasa I LO

Żegleń Ewelina klasa I  LO

Mazur Marcel klasa II LO

Warzeszak Viktoria klasa II LO

Flaszczyńska Katarzyna klasa III LO

Dziubek Jakub klasa IV T

Ludziński Piotr klasa IV T

Marzec Michał klasa IV T

Stopiak Adam klasa IV T

Stypendium za najwyższy wynik z egzaminu maturalnego z przedmiotów obowiązkowych otrzymała
Katarzyna Flaszczyńska z Liceum Ogólnokształcącego

https://mieszkancy.lipnicawielka.pl/uroczyste-rozdanie-stypendium-wojta-gminy-lipnica-wielka/

 

nasze działania i osiągnięcia

ZOBACZ