Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Posiedzenia Rady Pedagogicznej - 2022/2023

 

Lp.

Termin  

Sprawa

1.     

08.09.2022

Nadzór pedagogiczny i plan pracy

2.     

20.10.2022

Analiza wyników egzaminów zewnętrznych

3.     

10.01.2023

Klasyfikacja śródroczna

4.     

19.01.2023

Podsumowanie pracy w I okresie

5.     

28.02.2023

Powołanie Zespołu Egzaminacyjnego i analiza przygotowania do egzaminu

6.     

30.03.2023

Opinia do arkusza organizacyjnego 2023/24

7.     

25.04.2023

Klasyfikacja klas maturalnych

8.     

20.06.2023

Klasyfikacja roczna

9.     

22.06.2022

3Podsumowanie pracy w II okresie

10.  

29.08.2023

Promocja po egzaminach poprawkowych i nowy rok szkolny.