Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Posiedzenia Rady Pedagogicznej

 

Lp.

Termin  

Sprawa

1.     

09.09.2021

Nadzór pedagogiczny i plan pracy

2.     

21.10.2021

Analiza wyników egzaminów zewnętrznych

3.     

11.01.2022

Klasyfikacja śródroczna

4.     

02.02.2022

Podsumowanie pracy w I okresie

5.     

03.03.2022

Powołanie Zespołu Egzaminacyjnego i analiza przygotowania do egzaminu

6.     

12.04.2022

Opinia do arkusza organizacyjnego 2021/22

7.     

26.04.2022

Klasyfikacja klas maturalnych

8.     

21.06.2022

Klasyfikacja roczna

9.     

23.06.2022

Podsumowanie pracy w II okresie

10.  

26.08.2022

Promocja po egzaminach poprawkowych i nowy rok szkolny.