Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Terminy klasyfikacji w roku szkolnym 2018/2019

 

Pierwszy okres

1.

Spotkanie   Zespołu Wychowawców

 17.12.2018 roku

2.

Poinformowanie   uczniów o przewidywanych ocenach śródrocznych z zajęć edukacyjnych i   zachowania

 do 19.12.2018 roku

3.

Wystawienie   ostatecznych ocen śródrocznych

 do 21.12.2018 roku

4.

Posiedzenie   Rady Pedagogicznej – klasyfikacja śródroczna

 03.01.2019 roku

5.

Zebranie   z rodzicami – wywiadówka

 08.01.2019 roku

Drugi okres - klasyfikacja roczna i końcowa dla klas   maturalnych

6.

Spotkanie   Zespołu Wychowawców

 9.04.2019 roku

7.

Poinformowanie   uczniów klas maturalnych o przewidywanych ocenach rocznych z zajęć   edukacyjnych i zachowania

 do 10.04.2019 roku

8.

Poinformowanie   rodziców uczniów klas maturalnych o przewidywanych ocenach rocznych z zajęć   edukacyjnych i zachowania

 do 11.04.2019 roku

9.

Wystawienie   ostatecznych ocen klasyfikacji rocznej dla klas maturalnych

 do 16.04.2019 roku

10.

Posiedzenie   Rady Pedagogicznej – klasyfikacja roczna i końcowa dla klas maturalnych.

 17.04.2019 roku

Drugi okres – klasyfikacja roczna

11.

Spotkanie   Zespołu Wychowawców

06.06.2019 roku

12.

Poinformowanie   uczniów przewidywanych ocenach rocznych z zajęć edukacyjnych i zachowania

 do 10.06.2019 roku

13.

Poinformowanie   rodziców przewidywanych ocenach rocznych z zajęć edukacyjnych i zachowania

 do 11.06.2019 roku

14.

Wystawienie   ostatecznych ocen klasyfikacji rocznej

 do 13.06.2019 roku

15.

Posiedzenie   Rady Pedagogicznej – klasyfikacja roczna

 17.06.2019 roku

16.

Egzaminy   poprawkowe

 27 - 31.08.2019 roku

17.

Posiedzenie   Rady Pedagogicznej – promocja po egzaminach poprawkowych

 sierpień 2019 roku