Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Terminy klasyfikacji w roku szkolnym 2019/2020

 

Pierwszy okres

1.

Spotkanie   Zespołu Nauczycieli Uczących w Jednym Oddziale

 do 12.12.2019

2.

Poinformowanie   uczniów o przewidywanych ocenach śródrocznych z zajęć edukacyjnych i   zachowania

 do 16.12.2019

3.

Wystawienie   ostatecznych ocen śródrocznych

 do 19.12.2019

4.

Posiedzenie   Rady Pedagogicznej – klasyfikacja śródroczna

 08.01.2020

5.

Zebranie   z rodzicami – wywiadówka

 14.01.2020

Drugi okres - klasyfikacja roczna i końcowa dla klas   maturalnych

6.

Spotkanie   Zespołu Nauczycieli Uczących w Jednym Oddziale

 do 07.04.2020

7.

Poinformowanie   uczniów klas maturalnych o przewidywanych ocenach rocznych z zajęć   edukacyjnych i zachowania

 do 08.04.2020

8.

Poinformowanie   rodziców uczniów klas maturalnych o przewidywanych ocenach rocznych z zajęć   edukacyjnych i zachowania

 do 08.04.2020

9.

Wystawienie   ostatecznych ocen klasyfikacji rocznej dla klas maturalnych

 do 16.04.2020

10.

Posiedzenie   Rady Pedagogicznej – klasyfikacja roczna i końcowa dla klas maturalnych.

 21.04.2020

Drugi okres – klasyfikacja roczna

11.

Spotkanie   Zespołu Nauczycieli Uczących w Jednym Oddziale

 do 12.06.2020

12.

Poinformowanie   uczniów przewidywanych ocenach rocznych z zajęć edukacyjnych i zachowania

 do 16.06.2020

13.

Poinformowanie   rodziców przewidywanych ocenach rocznych z zajęć edukacyjnych i zachowania

 do 16.06.2020

14.

Wystawienie   ostatecznych ocen klasyfikacji rocznej

 do 19.06.2020

15.

Posiedzenie   Rady Pedagogicznej – klasyfikacja roczna

 23.06.2020

16.

Egzaminy   poprawkowe

 26 - 27.08.2020

17.

Posiedzenie   Rady Pedagogicznej – promocja po egzaminach poprawkowych

 27.08.2020