Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Terminy klasyfikacji w roku szkolnym 2021/2022

 

Pierwszy okres - zmiana terminów

1.

Spotkanie   Zespołu Nauczycieli Uczących w Jednym Oddziale

 do 16.12.2021

2.

Poinformowanie   uczniów o przewidywanych ocenach śródrocznych z zajęć edukacyjnych i   zachowania

 do 21.12.2021

3.

Wystawienie   ostatecznych ocen śródrocznych

 do 07.01.2022

4.

Posiedzenie   Rady Pedagogicznej – klasyfikacja śródroczna

 11.01.2022

5.

Zebranie   z rodzicami – wywiadówka

 11.01.2022

Drugi okres - klasyfikacja roczna i końcowa dla klas   maturalnych

6.

Spotkanie   Zespołu Nauczycieli Uczących w Jednym Oddziale

 do 20.04.2022

7.

Poinformowanie   uczniów klas maturalnych o przewidywanych ocenach rocznych z zajęć   edukacyjnych i zachowania

 do 21.04.2022

8.

Poinformowanie   rodziców uczniów klas maturalnych o przewidywanych ocenach rocznych z zajęć   edukacyjnych i zachowania

 do 21.04.2022

9.

Wystawienie   ostatecznych ocen klasyfikacji rocznej dla klas maturalnych

 do 22.04.2022

10.

Posiedzenie   Rady Pedagogicznej – klasyfikacja roczna i końcowa dla klas maturalnych.

 26.04.2022

Drugi okres – klasyfikacja roczna

11.

Spotkanie   Zespołu Nauczycieli Uczących w Jednym Oddziale

 do 14.06.2022

12.

Poinformowanie   uczniów przewidywanych ocenach rocznych z zajęć edukacyjnych i zachowania

 do 14.06.2022

13.

Poinformowanie   rodziców przewidywanych ocenach rocznych z zajęć edukacyjnych i zachowania

 do 14.06.2022

14.

Wystawienie   ostatecznych ocen klasyfikacji rocznej

 do 15.06.2022

15.

Posiedzenie   Rady Pedagogicznej – klasyfikacja roczna

 21.06.2022

16.

Egzaminy   poprawkowe

 22 - 24.08.2022

17.

Posiedzenie   Rady Pedagogicznej – promocja po egzaminach poprawkowych

 26.08.2022