Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Terminy klasyfikacji w roku szkolnym 2022/2023

 

Pierwszy okres - zmiana terminów

1.

Spotkanie   Zespołu Nauczycieli Uczących w Jednym Oddziale

 do 20.12.2022

2.

Poinformowanie   uczniów o przewidywanych ocenach śródrocznych z zajęć edukacyjnych i   zachowania

 do 04.01.2023

3.

Wystawienie   ostatecznych ocen śródrocznych

 do 05.01.2023

4.

Posiedzenie   Rady Pedagogicznej – klasyfikacja śródroczna

 10.01.2023

5.

Zebranie   z rodzicami – wywiadówka

 10.01.2023

Drugi okres - klasyfikacja roczna i końcowa dla klas   maturalnych

6.

Spotkanie   Zespołu Nauczycieli Uczących w Jednym Oddziale

 do 17.04.2023

7.

Poinformowanie   uczniów klas maturalnych o przewidywanych ocenach rocznych z zajęć   edukacyjnych i zachowania

 do 18.04.2023

8.

Poinformowanie   rodziców uczniów klas maturalnych o przewidywanych ocenach rocznych z zajęć   edukacyjnych i zachowania

 do 19.04.2023

9.

Wystawienie   ostatecznych ocen klasyfikacji rocznej dla klas maturalnych

 do 20.04.2023

10.

Posiedzenie   Rady Pedagogicznej – klasyfikacja roczna i końcowa dla klas maturalnych.

 25.04.2023

Drugi okres – klasyfikacja roczna

11.

Spotkanie   Zespołu Nauczycieli Uczących w Jednym Oddziale

 do 12.06.2023

12.

Poinformowanie   uczniów przewidywanych ocenach rocznych z zajęć edukacyjnych i zachowania

 do 13.06.2023

13.

Poinformowanie   rodziców przewidywanych ocenach rocznych z zajęć edukacyjnych i zachowania

 do 14.06.2023

14.

Wystawienie   ostatecznych ocen klasyfikacji rocznej

 do 15.06.2023

15.

Posiedzenie   Rady Pedagogicznej – klasyfikacja roczna

 20.06.2023

16.

Egzaminy   poprawkowe

 23 - 25.08.2023

17.

Posiedzenie   Rady Pedagogicznej – promocja po egzaminach poprawkowych

 29.08.2023