Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Koło Teatralno-Filmowe "Obiektywni-Reaktywacja"

Poznać utwór, dzieło literackie znaczy tyle, co go zrozumieć. Niestety nie zawsze się to udaje po przeczytaniu. Bardzo często uczniowie wypowiadają refleksje typu: ja tego nie rozumiem, ale o czym to jest?, po komentarz: to jest głupie. Aby zmienić nastawienie uczniów do czytanych lektur, postanowiliśmy zaprosić ich do przeżywania problematyki, którą te dzieła poruszają. Koło Teatralno-Filmowe Obiektywni przygotowuje cyklicznie spektakle-widowiska na podstawie lektur – trudnych ale ważnych.

Prowadzenie kółka teatralno-filmowego ma na celu:

  • integrowanie zespołu,
  • stymulowanie aktywności uczniów poprzez wzmacnianie w nich poczucia własnej wartości,
  • wszechstronny rozwój osobowości ucznia,
  • przygotowanie do aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym,
  • zainteresowanie tematyką przetwarzanych dzieł,
  • pobudzenie aktywności twórczej,
  • poznanie specyfiki pracy aktora,
  • poznanie podstawowych zagadnień związanych z teatrem,
  • kształtowanie odpowiednich postaw i zachowań.

Antygona

Podczas gminnych obchodów Dnia Edukacji Narodowej koła teatralne pod przewodnictwem pani Aliny Kubackiej oraz pani Jolanty Kuligi  przedstawiło podzieloną  na dwa segmenty opowiadającą tę samą historię bohaterki  lektury Sofoklesa - Antygony ujętą jednak za pomocą innych środków wyrazu oraz rozgrywającą się w dwóch skrajnie różnych epokach starożytności oraz współczesności. To na pozór niemożliwe do uzyskania połączenie zostało scalone za pomocą zjawiska synkretyzmu. Przedstawienie zostało urozmaicone przeplatającymi się klipami filmowymi dopełniającymi przedstawianą historię, również zastosowane kompozycje dźwiękowe oraz zmieniająca się gra świateł wpłynęły, iż spektakl wywoływał wszechobecne wzruszenie u zaproszonych gości oraz został nagrodzony owacjami na stojąco.

foto: Grzegorz Rzepiszczak

Przygotowanie projektu zajęło jego organizatorom dwa lata, w tym też czasie musieli mierzyć się z różnego rodzaju przeciwnościami takimi jak pandemia COVID -19, która to w znaczny sposób opóźniła jego przedstawienie. W powstawanie spektaklu zaangażowani byli nie tylko nauczyciele i uczniowie naszej szkoły, ale również technicy czy absolwenci Zespołu Szkół. W tym też miejscu pragniemy serdecznie podziękować wszystkim osobom, które przyczyniły się do sukcesu przedstawienia, w szczególności panu Pawłowi Pastwie za obsługę techniczną i wyjazdy w celu nagrania filmów, panu Adamowi Czerwieniowi z uczniami  Technikum za przygotowanie dekoracji oraz wszystkim aktorom, którzy tak wspaniale przedstawili swoje postacie.

https://pl-pl.facebook.com/245111435827338/videos/207894457641058/?__so__=channel_tab&__rv__=all_videos_card

Tango

W roku szkolnym 2018/2019 przygotowany został spektakl Sławomira Mrożka Tango. Problematyka jaką porusza, a jest nią władza, wolność, bunt, swoboda obyczajowa, pokolenie, jest zawsze aktualna, a w dzisiejszych czasach może nawet bardziej jak w latach 60 XX wieku.

Spektakl wywołał duże poruszenie wśród zgromadzonej widowni. Jak sama sztuka Sławomira  Mrożka tak i występ młodych aktorów oddawał doskonale: problemy  rodziny, rolę indywidualisty we współczesnym świecie oraz dominację brutalnej, prymitywnej władzy na jednostką wrażliwą. Mimo młodego wieku  i braku doświadczenia, uczniowie zaprezentowali się niezwykle dojrzale pod względem gry aktorskiej. 

Aktorzy:

Łukasz Flaszczyński - Artur młody student,

Zuzanna Mentel - Eleonora matka  głównego bohatera,

Dominik Bodzioch – Stomil ojciec Artura,

Kamila Spyrka – babcia Eugenia,

Natalia Brzegowy - Alicja kuzynka Artura ,

Łukasz Marszałek - Eugeniusz wuj Artura,

Kacper Moczoł – Edek, „przyjaciel” domu

Przedstawienie reżyserowały i przygotowały panie: Alina Kubacka i Jolanta Kuliga

Konferansjerzy:

Alicja Szczerba i Huberty Wojtusiak

        Dzięki przygotowywanym przedstawieniom młodzież ma okazję wykazać się wielkim zaangażowaniem w różnych dziedzinach poprzez przygotowane stroje, scenografię, grę aktorską czy występ przed swoimi kolegami. Zaś widzowie inaczej odbierają dane dzieło i jego tematykę, kiedy widzą w roli bohaterów swoich kolegów. Jest to zatem działanie, które przynosi korzyści wszystkim, którzy w tym uczestniczą, a dodatkowo sprawia wielką radość.

https://pl-pl.facebook.com/245111435827338/videos/1183633438486974/?__so__=channel_tab&__rv__=all_videos_card

        Pod koniec roku kalendarzowego planowane jest kolejne przedstawienie pt. Antygona współcześnie, które na pewno zrelacjonujemy.

Alina Kubacka

Wesele

W  roku szkolnym 2017/2018, w czerwcu uczniowie i zaproszeni goście mieli okazję uczestniczyć w Weselu Stanisława Wyspiańskiego, które przybliżało tematykę walki narodowowyzwoleńczej, podziałów społecznych, porozumienia ponad granicami ludzkich ułomności oraz zafascynowanie polską wsią i jej mieszkańcami.