Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Egzamin maturalny

 

Brązowa Tarcza 2021

W tegorocznym ogólnopolskim XXIII Rankingu Szkół Perspektyw nasze Liceum Ogólnokształcące zostało uhonorowane tytułem „Brązowej Szkoły 2021”, który jest ogólnopolskim znakiem jakości szkoły. Jest to powtórzenie sukcesu z poprzedniego roku chociaż obecnie zajęliśmy wyższe miejsce w rankingu. Wysoka pozycja to wynik współpracy grona pedagogicznego, ambicji uczniów, rodziców i samorządu gminnego dbającego o warunki pracy.

 2021-brazowe-liceum-perspektywy

https://licea.perspektywy.pl/2021/rankings/ranking-glowny-liceow?pageIndex=14&pageSize=50

Fundacja Edukacyjna Perspektywy: Ranking Perspektyw to „profesjonalnie uporządkowana informacja”, robiona z myślą o uczniach ostatnich klas szkół podstawowych, którzy za kilka miesięcy będą musieli ostatecznie zdecydować, które liceum czy technikum wybiorą. Warto dokonywać takich wyborów na podstawie sprawdzonych, obiektywnych informacji. No właśnie – obiektywnych!

W Rankingu korzystano wyłącznie z danych pochodzących z zewnętrznych źródeł jak: okręgowych komisji egzaminacyjnych, komitetów głównych olimpiad i Systemu Informacji Oświatowej (SIO). Kryteria te są powszechnie znane i oczywiste: wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych, dodatkowych i rozszerzonych, sukcesy uczniów w olimpiadach. Nie ma tu subiektywnych wskaźników typu „opinia wśród rodziców” czy „poziom zadowolenia uczniów” – bo nie da się tego wiarygodnie zmierzyć.

Ranking wskazuje najlepsze licea uczniom, którzy mają najwyższe oczekiwania, ale jednocześnie może pomóc w podjęciu decyzji o wyborze szkoły tym, którzy nie osiągają najwyższych wyników i licea ze szczytu listy są dla nich nieosiągalne. Życzymy mądrego wyboru.

Również osiągnięcia naszego Technikum są wysokie i plasujące nas w połowie wszystkich techników w Małopolsce. W XVI Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych Perspektyw 2014 nasze Technikum otrzymał tytuł „Srebrnej Szkoły 2014”.  Zajęliśmy wówczas 169 miejsce w Polsce i 27 w województwie. W skali kraju ocenianych było ponad 1800 techników. W przypadku techników dodatkowo do rankingu uwzględniane są wyniki egzaminów zawodowych.

 

Matura 2021

Nasi uczniowie po raz kolejny nie zawiedli i poradzili sobie znakomicie.

Średnia ich wyników jest o kilka lub nawet kilkanaście procent wyższa od tej uzyskanej w innych szkołach naszego powiatu, województwa, a nawet wyższa od średniej krajowej. Uczniowie naszego liceum uzyskali średnią 72% z matematyki podstawowej, podczas gdy średnia w Polsce to jedynie 56%. Średni wynik z języka polskiego na poziomie rozszerzonym również przewyższa średnią krajową o aż 18%. Co więcej, egzamin z języka angielskiego i polskiego  zdało 100% uczniów. Wyniku takiego z języka polskiego nie uzyskała żadne liceum w powiecie nowotarskim. Maturę z matematyki zdało 90% uczniów, ale jak wiadomo, wynik ten może ulec zmianie ze względu na możliwość poprawki. Sukces ten wypracowali sobie uczniowie przy pomocy nauczycieli, wieloletnich egzaminatorów. Praca w ramach konsultacji usprawniła i ułatwiła dobre przygotowanie do matury, czego wynikiem jest wysoka zdawalność egzaminu. Zajęcia w małych grupach także przyczynia się do tego osiągnięcia, na które jak widać potrafią zapracować nie tylko bardzo zdolni uczniowie, ale i ci słabsi. Jeszcze raz gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów.

 

Mapa wyników maturalnych 2021

Graficzne porównanie wyników maturalnch przedstawia mapa wyników: https://mapa.wyniki.edu.pl/MapaEgzaminow/

Dla naszej szkoły: https://zslipnicawielka.pl/images/2021/Mapa_wynikow_2021.pdf