Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Egzamin maturalny

Absolwenci Liceum Ogólnokształcącego w Lipnicy Wielkiej od wielu lat należą do ścisłej czołówki, zarówno pod względem zdawalności egzaminu maturalnego jak i osiąganych wyników. Wskaźniki Edukacyjne Wartości Dodanej nie pozostawiają żadnych wątpliwości co do jakości kształcenia w naszej szkole. W ostatnich dwóch latach zdawalność egzaminu maturalnego wynosiła 100%.

Również absolwenci naszego Technikum bardzo dobrze radzą sobie z egzaminem maturalnym, uzyskując zdawalność wyższą od średniej krajowej dla techników.

Jest to ogromny sukces naszych maturzystów jak i nauczycieli, którzy bezinteresownie pracują z młodzieżą w ramach dodatkowych zajęć przygotowujących do egzaminów.