Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Wycieczka do Parku Miniatur

W środę 27 października uczniowie Technikum wraz z nauczycielami przedmiotów zawodowych tj. Anetą Sproch, Łukaszem Piaskowym i Adamem Czerwieniem odbyli wycieczkę do Parku miniatur w Inwałdzie. Celem wycieczki było poznanie charakterystycznych cech architektury obiektów z Polski i ze świata oraz integracja międzyklasowa.

Obecna podstawa programowa nie obejmuje zagadnień architektonicznych dla zawodu technik budownictwa. Stąd pomysł, by pokazać uczniom przekrój przez różne style architektoniczne i charakterystyczne obiekty, które przyszli technicy powinni rozróżniać.

Na początek obejrzeliśmy krótki seans w kinie 5D, gdzie można poczuć adrenalinę w jadącym po torach wózku pośród mrocznych korytarzy. Miniatury w Parku wykonane są precyzyjnie, w większości w skali 1:25. Dzięki dużej szczegółowości można uchwycić różnice epok oraz powtórzyć elementy budynków poznawanych na lekcjach historii. Obok każdego obiektu znajduje się informacja o nim. Wcześniej przydzielonym zadaniem dla uczniów, było przedstawienie przez nich poszczególnych obiektów. Dzięki doskonałej znajomości historii i architektury pana Łukasza, którą chętnie się dzieli - zainteresowane osoby mogły bardzo dużo dowiedzieć się różnych ciekawych rzeczy, jak również przypomnieć te, które od najmłodszych lat były im przekazywane w szkolnych ławach. Omawialiśmy przy okazji różne rozwiązania budowlane, które po dziś dzień są stosowane.

W Parku Miniatur zjedliśmy obiad, po którym był czas na dalsze zwiedzania i korzystania z atrakcji. Uczniowie mieli wejście do Lunaparku, czyli strefy mini - wesołego miasteczka. Największą popularnością cieszyły się gokarty oraz diabelski młyn. Uczniowie odnaleźli też wyjście z labiryntu, który jest zrobiony z przyciętych krzewów.

W tym dniu w szkole organizowana tez była akcja wspólnego czytania, więc by przyłączyć się do niej, to wycieczkowicze przeczytali wspólnie przygotowany wcześniej fragment tekstu.

Wycieczka wzbudziła wzajemne zaufanie uczniów i nauczycieli do siebie, by w przyszłości móc planować, dłuższe wyjazdy.

Przerwa na czytanie

27 października nasza szkoła przyłączyła się do  VI Ogólnopolskiej akcji bicia rekordu w czytaniu na przerwie "Przerwa na czytanie". W projekcie udział brali wszyscy obecni w tym dniu uczniowie, nauczyciele z dyrekcją szkoły na czele.  W tym dniu cała nasza społeczność  była zaopatrzona w wybrane przez siebie książki. Z relacji nauczycieli  wynika, że uczniowie czytali aktualnie omawiane lektury, nieliczni sięgnęli po powieści i opowiadania o charakterze obyczajowym. Uczniowie czytali na szkolnym korytarzu, w klasie, jeszcze inni w autobusie  podczas szkolnej wycieczki do Parku Miniatur w Inwałdzie.

Celem akcji jest promocja czytelnictwa, zwrócenie uwagi na czytanie jako atrakcyjną formę spędzania czasu w szkole oraz zachęcenie wszystkich do sięgania po książkę w każdej sytuacji i każdym miejscu. Dziękujemy wszystkim za rzetelność i prawdziwe zaangażowanie w tę piękną akcję czytelniczą.

Małopolska Chmura Edukacyjna na rok szkolny 2021/2022

22 października 2021 roku, w siedzibie Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości w Krakowie, odbyło sie uroczyste przekazanie listów intencyjnych na realizację projektów ze środków Regionalnego Programu Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w ramach Poddziałania 10.1.4 Małopolska Chmura Edukacyjna. Projekt realizowany jest w Liceum Ogólnokształcącym w obszarze  kształcenia ogólnego matematyka i język angielski. Wartość dofinansowania projektu 25845,93 PLN. W uroczystości wziął udział Sekretarz Gminy Jan Kuliga,

Nagrody dla nauczycieli

Dzień KEN to również okazja do podziękowań za trud pracy i złożenia gratulacji za sukcesy, których w minionym roku pomimo trudności było wiele. Kolejny raz wielkie zaangażowanie nauczycieli przygotowujących uczniów do egzaminów zewnętrznych przyniosło znakomite efekty plasując nasze szkoły w ścisłej czołówce nie tylko szkół powiatowych ale również krajowych. W zestawieniu szkół położonych w gminach wiejskich jesteśmy liderem w naszym powiecie a w województwach objętych przez OKE Kraków tj. małopolskim, podkarpackim i lubelskim plasujemy się na drugim miejscu pod względem zdawalności egzaminu maturalnego i średniego wyniku z matematyki oraz na piątym miejscu z języka polskiego i języka angielskiego wśród ponad 80 szkół dla młodzieży.

Do egzaminu maturalnego naszą młodzież w tym roku przygotowali: pani Alina Kubacka, pani Barbara Sojka-Kidoń, pani Magdalena Dutka, pani Zofia Lichosyt i pani Jolanta Kuliga. Również znakomicie wypadł egzamin w Technikum z kwalifikacji BD 29, do którego naszych uczniów przygotowali: pani Aneta Sproch, pan Łukasz Piaskowy i pan Adam Czerwień. Nalezy podkreślić duże zaangażowanie młodzieży, która pomimo nauki zdalnej w pełni wykorzystywała możliwości konsultacji w szkole a nauczyciele nie liczyli dodatkowych godzin przepracowanych społecznie lecz chętnie służyli pomocą.

Szkoła to nie tylko nauka to również inne działania jak wychowanie, profilaktyka, rozrywka, sport czy  realizacja projektów, w które zaangażowanych jest wielu nauczycieli. W bieżącym roku szkolnym rozpoczęliśmy kształcenie w nowym zawodzie – technik programista.

Wszystkie osiągnięcia jak i podejmowane działania oraz nowe wyzwania są możliwe przy dobrze układającej się współpracy z organem prowadzącym nasze szkoły jakim jest Gmina Lipnica Wielka. Podczas prezentacji przez Wójt Gminy Mateusz Lichosyta dorobku gminy z okazji 30 lecia jej powstania wielokrotnie podkreślone zostały nasze osiągnięcia i zaangażowanie - jesteśmy jedną z wizytówek Gminy. Jako szkoły maturalne w tym roku obchodzimy 26 lecie powstania Liceum Technicznego.

foto: Grzegorz Rzepiszczak

Nagrodę Wójta Gminy otrzymała pani Jolanta Kuliga a nagrody Dyrektora Zespołu Szkół otrzymali: pani Barbara Sojka-Kidoń i pan Adam Czerwień. Na słowa uznania i podziekowania zasłużyło jeszcze wielu z 26 nauczycieli pracujących w naszym Zespole Szkół.

Gminne spotkanie z okazji Dnia Nauczyciela

Tegoroczne wzniosłe obchody Dnia Edukacji Narodowej odbyły się  w połączeniu z uroczystością wręczenia Nagrody Wójta i Nagrody Dyrektora oraz przyznania nagród jubileuszowych. W  gminnym przebiegu obchodów święta zaangażowani byli również uczniowie ZS Lipnicy Wielkiej, których przedstawicielami byli członkowie szkolnego koła teatralnego pod przewodnictwem pani Aliny Kubackiej oraz pani Jolanty Kuligi. Przygotowane przez naszych wychowanków przedstawienie podzielone zostało na dwa segmenty opowiadające tę samą historię bohaterki  lektury Sofoklesa - Antygony ujętą jednak za pomocą innych środków wyrazu oraz rozgrywającą się w dwóch skrajnie różnych epokach starożytności oraz współczesności. To na pozór niemożliwe do uzyskania połączenie zostało scalone za pomocą zjawiska synkretyzmu. Przedstawienie zostało urozmaicone przeplatającymi się klipami filmowymi dopełniającymi przedstawianą historię, również zastosowane kompozycje dźwiękowe oraz zmieniająca się gra świateł wpłynęły, iż spektakl wywoływał wszechobecne wzruszenie u zaproszonych gości oraz został nagrodzony owacjami na stojąco.

foto: Grzegorz Rzepiszczak

Przygotowanie projektu zajęło jego organizatorom dwa lata, w tym też czasie musieli mierzyć się z różnego rodzaju przeciwnościami takimi jak pandemia COVID -19, która to w znaczny sposób opóźniła jego przedstawienie. W powstawanie spektaklu zaangażowani byli nie tylko nauczyciele i uczniowie naszej szkoły, ale również technicy czy absolwenci Zespołu Szkół. W tym też miejscu pragniemy serdecznie podziękować wszystkim osobom, które przyczyniły się do sukcesu przedstawienia, w szczególności panu Pawłowi Pastwie za obsługę techniczną i wyjazdy w celu nagrania filmów, panu Adamowi Czerwieniowi z uczniami  Technikum za przygotowanie dekoracji oraz wszystkim aktorom, którzy tak wspaniale przedstawili swoje postacie.

Szkolne obchody Dnia KEN

Dzień Komisji Edukacji Narodowej to święto szczególne dla całej społeczności szkolnej, bowiem jednoczy ono wszystkich uczestniczących w procesie edukacji – od ucznia po dyrektora. W tym dniu w naszej szkole zawsze staramy się zaakcentować wagę nauki dla rozwoju człowieka i społeczeństwa, a uczniowie chętnie włączają się w przygotowania obchodów.                         

W tym roku również nie zabrakło ciekawych wystąpień i humorystycznych akcentów. 15 października społeczność szkolna ZS zgromadziła się do obejrzenia spektaklu przygotowanego przez szkolne kółko teatralne, które przedstawiło jedną z dwóch części tragedii pt. Antygona.  Natomiast uczennice z klasy 1b przedstawiły humorystyczną scenkę pt. Chory belfer. Wystąpienie miało więc wymiar edukacyjny i zabawowy. Całość imprezy dopełnił piękny występ wokalny Wiktorii Michalak przy akompaniamencie muzycznym w wykonaniu Krystiana Łazarczyka. Na zakończenie uczniowie wręczyli każdemu nauczycielowi i obsłudze własnoręcznie wykonane medale ze specjalną dedykacją, a następnie odśpiewali sto lat. Nie zabrakło też słodkiego poczęstunku w kawiarence przygotowanego przez Samorząd Uczniowski. Dziękujemy i cieszymy się z właściwej postawy naszych uczniów.                

nasze działania i osiągnięcia

ZOBACZ