Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Gminne spotkanie z okazji Dnia Nauczyciela

Tegoroczne wzniosłe obchody Dnia Edukacji Narodowej odbyły się  w połączeniu z uroczystością wręczenia Nagrody Wójta i Nagrody Dyrektora oraz przyznania nagród jubileuszowych. W  gminnym przebiegu obchodów święta zaangażowani byli również uczniowie ZS Lipnicy Wielkiej, których przedstawicielami byli członkowie szkolnego koła teatralnego pod przewodnictwem pani Aliny Kubackiej oraz pani Jolanty Kuligi. Przygotowane przez naszych wychowanków przedstawienie podzielone zostało na dwa segmenty opowiadające tę samą historię bohaterki  lektury Sofoklesa - Antygony ujętą jednak za pomocą innych środków wyrazu oraz rozgrywającą się w dwóch skrajnie różnych epokach starożytności oraz współczesności. To na pozór niemożliwe do uzyskania połączenie zostało scalone za pomocą zjawiska synkretyzmu. Przedstawienie zostało urozmaicone przeplatającymi się klipami filmowymi dopełniającymi przedstawianą historię, również zastosowane kompozycje dźwiękowe oraz zmieniająca się gra świateł wpłynęły, iż spektakl wywoływał wszechobecne wzruszenie u zaproszonych gości oraz został nagrodzony owacjami na stojąco.

foto: Grzegorz Rzepiszczak

Przygotowanie projektu zajęło jego organizatorom dwa lata, w tym też czasie musieli mierzyć się z różnego rodzaju przeciwnościami takimi jak pandemia COVID -19, która to w znaczny sposób opóźniła jego przedstawienie. W powstawanie spektaklu zaangażowani byli nie tylko nauczyciele i uczniowie naszej szkoły, ale również technicy czy absolwenci Zespołu Szkół. W tym też miejscu pragniemy serdecznie podziękować wszystkim osobom, które przyczyniły się do sukcesu przedstawienia, w szczególności panu Pawłowi Pastwie za obsługę techniczną i wyjazdy w celu nagrania filmów, panu Adamowi Czerwieniowi z uczniami  Technikum za przygotowanie dekoracji oraz wszystkim aktorom, którzy tak wspaniale przedstawili swoje postacie.

Szkolne obchody Dnia KEN

Dzień Komisji Edukacji Narodowej to święto szczególne dla całej społeczności szkolnej, bowiem jednoczy ono wszystkich uczestniczących w procesie edukacji – od ucznia po dyrektora. W tym dniu w naszej szkole zawsze staramy się zaakcentować wagę nauki dla rozwoju człowieka i społeczeństwa, a uczniowie chętnie włączają się w przygotowania obchodów.                         

W tym roku również nie zabrakło ciekawych wystąpień i humorystycznych akcentów. 15 października społeczność szkolna ZS zgromadziła się do obejrzenia spektaklu przygotowanego przez szkolne kółko teatralne, które przedstawiło jedną z dwóch części tragedii pt. Antygona.  Natomiast uczennice z klasy 1b przedstawiły humorystyczną scenkę pt. Chory belfer. Wystąpienie miało więc wymiar edukacyjny i zabawowy. Całość imprezy dopełnił piękny występ wokalny Wiktorii Michalak przy akompaniamencie muzycznym w wykonaniu Krystiana Łazarczyka. Na zakończenie uczniowie wręczyli każdemu nauczycielowi i obsłudze własnoręcznie wykonane medale ze specjalną dedykacją, a następnie odśpiewali sto lat. Nie zabrakło też słodkiego poczęstunku w kawiarence przygotowanego przez Samorząd Uczniowski. Dziękujemy i cieszymy się z właściwej postawy naszych uczniów.                

Spotkanie międzynarodowe w projekcie Erasmus+

5 października 2021r. odbyło się kolejne już spotkanie w ramach projektu Erasmus+. Ze względu na trwającą pandemię Covid-19 spotkanie to odbyło się w formie online. Koordynatorzy ze szkół w Hiszpanii, Czechach, Słowacji i Polski uczestniczyli w spotkaniu poprzez platformę Microsoft Teams. Naszą szkołę reprezentowała Pani Bożena Janowiak.

Organizatorzy i kilku nauczycieli obecnych było na uczelni w Ostrawie i stamtąd prowadzili transmisję w języku angielskim. Przedstawili przebieg dotychczasowej pracy poszczególnych zespołów nauczycieli matematyki i tłumaczy z poszczególnych szkół, szczegółowo omówili plan dalszych działań, zwrócili uwagę na pojawiające się błędy w tłumaczeniach na języki lokalne, prosili o sprawdzanie zadań i ewentualne korekty, testowanie powstającego portalu Math4u, zarówno w wersji dla ucznia, jak i nauczyciela. Zaprezentowali filmik przygotowany przez jedną ze szkół w Czechach, który ma promować portal Math4u2. Zachęcali również pozostałych członków do przygotowania takich filmików i zamieszczania ich na stronach społecznościowych w swoich szkołach. W ramach projektu odbędzie się wyjazd uczniów do Hiszpanii. Niestety nasi uczniowie nie uczą się języka hiszpańskiego, dlatego nie wezmą udziału w tej wycieczce.

Dla koordynatorów planowane są jeszcze dwa spotkania, w Walencji i Ostrawie.

http://math4u.vsb.cz/4th-transnational-project-partly-virtual-meeting-5-10-2021

Stypendia za wyniki w nauce

8 października w naszych szkołach odbyło się uroczyste rozdanie nagród – stypendium za wyniki w nauce. Uczniowie, którzy osiągnęli najwyższe wyniki otrzymali dyplomy i nagrody finansowe. Swoją obecnością zaszczycił nas Wójt Gminy Lipnica Wielka Mateusz Lichosyt. Zwracając się do społeczności szkolnej podkreślił sukcesy maturalne naszych absolwentów. Złożył podziękowania i wyrazy uznania nauczycielom przygotowującym młodzież do egzaminów w tak trudnym okresie nauczania zdalnego. Podkreślił znaczenie naszych szkół dla środowiska lokalnego i promocji Gminy. Zwrócił się również do Samorządu Uczniowskiego z propozycją zaangażowanie w inicjatywy podejmowane przez Gminę dotyczące młodzieży w zakresie samorządności.

 

Stypendium Premiera otrzymali:

Karkoszka Klaudia – III b

Flaszczyńska Katarzyna – III a

Moczoł Kacper  - III d

Stopiak Adam  - IV c

 

Stypedium Szkolne otrzymali:

Klapisz Karolina – II b

Mazur Marcel  - II b

Wójciak Weronika II b

Wyrostek Eryk – II b

Wątorczyk Dominika – II b

Baliga Joanna – III a

Karlak Natalia – III a

Kłósek Justyna – III a

Pakos Gabriela – III a

Wojtusiak Marzena – III a

Dziubek Jakub  - IV c

Ludziński Piotr – IV c

Marzec Michał – IV c

Szkolenie Apple Teacher

Okres po wybuchu pandemii Covid-19 i zawieszeniu zajęć dydaktycznych w szkołach udowodnił jak niezbędne jest przeszkolenie i przygotowanie nauczycieli do wykorzystywania technologii w nauczaniu i uczeniu się. Wobec dynamicznych zmian w społeczeństwie nauczyciele są tym zawodem, który wymaga nieustającego podnoszenia umiejętności i kompetencji.

Nasi nauczyciele wzięli udział w kursie Apple Teacher umożliwiającym zdobycie wiedzy na temat wykorzystywania technologii w nauczaniu, a tym samym dostosowaniu się do aktualnych wymagań. Umożliwi to wykonywanie obowiązków zawodowych zgodnie z oczekiwaniami jakie są stawiane są przed nauczycielami zgodnie z aktualnymi uwarunkowaniami i możliwościami.

Szkolenie Apple Teacher, na zakupionym sprzęcie dofinansowanym ze środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego poprzez umowę z  Powiatowym Urządem Pracy, zostało zrealizowane przez Compendium Centrum Edukacyjne Sp. z o.o. autoryzowane  przez producenta sprzętu, na którym pracują nauczyciele i uczniowie, prowadzone w oparciu o autoryzowane materiały szkoleniowe, autoryzowane prezentacje oraz prowadzone przez wykwalifikowanego Autoryzowanego Trenera.

Spotkanie autorskie z Agatą Puścikowską

Młodzież naszego Liceum z Koła Aktywnych Czytelników wraz z opiekunem - panią Barbarą Sojką-Kidoń oraz panią Jadwigą Oskwarek i panem vicedyrektorem Franciszkiem Sojką wzięła udział w spotkaniu autorskim z panią Agatą Puścikowską – autorką książki „Waleczne z gór”.

W czasie spotkania pani Agata Puścikowska przybliżyła życie i działalność kobiet, które wykazały się niezwyklą odwagą w czasie II wojny światowej. Szczególnie odniosła się do Józefiny Mikowej. Po spotkaniu nasza grupa miała możliwość indywidualnej rozmowy z autorką oraz zakupu książki z osobistą dedykacją.

  

Foto: Grzegorz Rzepiszczak

Była to wspaniała lekcja historii połączona z koncertem promującym projekt „Ora#Wa Power – Biełaso”  - utwory inspirowane postaciami Józefiny i Emila Mików

Więcej informacji:

https://mieszkancy.lipnicawielka.pl/spotkanie-autorskie-z-agata-puscikowska-autorka-ksiazki-waleczne-z-gor-oraz-koncert-promujacy-projekt-orawa-power-bielaso/

nasze działania i osiągnięcia

ZOBACZ