Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

„Zaburzenia nastroju u dzieci i młodzieży”

W ramach pierwszego spotkania z rodzicami pani psycholog Weronika Potaczek (Centrum Rozwoju i Psychologii Weronika Potaczek) przeprowadziła szkolenie dla rodziców z zakresu „Zaburzeń nastroju u dzieci i młodzieży”, które poprzedzone było badaniami przeprowadzonymi anonimowo wśród naszej młodzieży. Pani psycholog zwróciła uwagę na problemy wśród całej populacji, które dotykają również naszą młodzież.

Z ankiet wynika, że młodzi ludzie mają trudności z radzeniem sobie w sytuacjach trudnych. Pani Potaczek podkreśliła, że jedną z przyczyn takiego stanu rzeczy może być nadmierne czy niewłaściwe korzystanie z Internetu. Pokazała rodzicom różne strony z grami czy najpopularniejsze osoby w sieci, które z różnych powodów mogą imponować młodzieży, nie zawsze jednak są to właściwe wzorce. Młodzież może odczuwać lęk, smutek, beznadziejność, bezradność, trudności z koncentracją uwagi, trudności w nauce, łatwe irytowanie się, wrogość, agresję, itp. Pani Weronika zwróciła szczególną uwagę na rolę rodziców w życiu młodego człowieka, zapewnienie mu poczucie bezpieczeństwa, wsparcie, ale też wyznaczanie granic i konsekwencję. Ważna jest też czujność rodzica w sytuacji, kiedy dziecko zachowuje się inaczej niż do tej pory, zmieniło nastrój, zachowanie czy niepokoi nas towarzystwo, z którym przebywa. Należy wówczas skontaktować się ze szkołą, aby szukać wsparcia i pomocy. Wysyłanie dziecku komunikatów typu: „weź się w garść”, „samo przejdzie”, „jesteś duży, poradzisz sobie”, itp. tylko pogarsza jego stan i może prowadzić do głębszych zaburzeń.

Rodzic czy nauczyciel może skorzystać z ogólnopolskiego telefonu zaufania 800 100 100.

Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży 116 111 jest czynny codziennie od 12:00 do 22:00, a z jego konsultantami można się również skontaktować  wysyłając anonimową wiadomość online przez www.116111.pl/napisz. Więcej informacji: www.116111.pl