Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Spotkanie z rodzicami

Pierwsze spotkania z rodzicami w naszej szkole tradycyjnie odbywają się w pierwszym tygodniu nauki. Tak było również i w tym roku. Do omówienia jest wiele pilnych spraw związanych chociażby z planowanymi wycieczkami jak również  egzaminami maturalnymi i kwalifikacji zawodowch.

W pierwszej części spotkania Dyrektor Wojciech Janiszewski omówił nabór do klas pierwszych i zasady realizacji przedmiotów w zakresie rozszerzonym oraz kształcenie zawodowe w Technikum. Kolejny rok okazał się sukcesem rekrutacyjnym. Uruchomiliśmy dwa oddziały w Liceum Ogólnokształcącym i dwa oddziały w Technikum - absolwentów gimazjum i szkoły podstawowej. W Liceum realizujemy w zakresie rozszerzonym: język polski, język angielski, historię, matematykę, fizykę, geografię i biologię. W Technikum w zakresie rozszerzonym młodzież uczy się matematyki i fizyki. Sukces rekrutacyjny jest wynikiem zarówno wysokiej pozycji naszych szkół w rankingach, osiąganych sukcesów w wielu dziedzinach jak i wspaniałej promocji szkoły przygotowanej przez uczniów pod kierunkiem naszych nauczycieli na Orawskim Kiermaszu Szkół Ponadgimnazjalnych i Ponadpodstawowych.

Druga część spotkania dotyczyła wewnętrznych zasad oceniania, warunków promocji i ukończenia szkoły. Miniony rok szkolny to kolejne sukcesy związane z egzaminami maturalnymi. Średnia zdawalność w obu szkołach jest  wyższa od wyników krajowych, wojewódzkich i powiatowych.  Wysoki wynik osiągnęli również uczniowie Technikum na egzaminie z kwalifikacji zawodowym.

W trzeciej części spotkania Dyrektor Wojciech Janiszewski  przedstawił wnioski ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego. Omówił najważniejsze spostrzeżenia wynikające z przeprowadzonych badań dotyczących bezpieczeństwa w szkle.

W dalszej części omówiono realizację projektów realizowanych przez szkoły, zasdy rekrutacji, udział uczniów w zajęciach stacjonarnych jak i wyjazdowych do Krakowa i na Slowację.

Kolejnym tematem spotkania było omówienie organizacji wrześniowych wycieczek do Warszawy, Jastrzębiej Góry i na Słowację.Ponadto przedstawiono propozycje ubezpieczenia uczniów na rok szkolny 2019/20

Ostatnim częścią było spotkanie wychowawców klas z rodzicami i wybór Rad Oddziałowych Rodziców