Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Pierwsze międzynarodowe spotkanie Erasmus+

W dniu 12 grudnia 2022 r. nasi nauczyciele Zespołu Szkół w Lipnicy Wielkiej: Pani Magdalena Dutka, Pani Kinga Michalak, Pani Bożena Janowiak wraz z dyrektorem Panem Wojciechem Janiszewskim wzięli udział w pierwszym międzynarodowych spotkaniu w ramach projektu „Math4u3”.

Spotkanie odbyło się w siedzibie realizatora projektu tj. na wyższej uczelni VSB w Ostrawie.

W trzeciej edycji projektu  prowadzonego przez VSB-Technical University of Ostrava, Ostrava, Czechy (VSB) udział biorą szkoły:

  • Grammar School Hladnov, Ostrava, Czechy (GHl)
  • Grammar School, Ostrava-Hrabůvka, Czechy (GOH)
  • Grammar School of Viliam Pauliny-Tóth, Martin, Slowacja (GVPT)
  • Mendel University in Brno, Brno, Czechy (MENDELU)
  • Zespół Szkół w Lipnicy Wielkiej, Polska (ZS)

W czasie spotkania przypomniano poprzednie edycje projektu, omówiono ich efekty i zasięg jego wykorzystania w poszczególnych krajach i na kontynentach. Następnie przedstawiono główne założenia trzeciej edycji projektu, omówiono szczegółowo cele, w których głównym to rozbudowa bazy o nowe zadania i gry matematyczne oraz dalsze upowszechnianie portalu w raz z materiałami aplikacyjnymi. W drugiej części konferencji prowadzonej w formie warsztatowej omówiono plan i sposób pracy dla poszczególnych uczestników projektu.

Liczymy, że nasz udział w tym projekcie posłuży podniesieniu kompetencji matematycznych uczniów Liceum i Technikum, uatrakcyjni lekcje, ułatwi naukę uczniom i pracę nauczycielom matematyki.