Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Pierwsze spotkanie z rodzicami

Pierwsze spotkania z rodzicami w tym roku szkolnym w naszej szkole odbyło się w nowych warunkach z zachowaniem zasad bezpieczeństwa związanych z pandemią. Po przywitaniu zebranych Dyrektor Wojciech Janiszewski przedstawił grono pedagogiczne i podał plan spotkania.

W pierwszej części spotkania rodzice zapoznali się z ofertą ubezpieczeń od NNW i dokonali wyboru ubezpieczyciela. Dyrektor Wojciech Janiszewski omówił nabór do klas pierwszych i zasady realizacji przedmiotów w zakresie rozszerzonym oraz kształcenie zawodowe w Technikum. W Liceum realizujemy w zakresie rozszerzonym: język polski, język angielski, historię, matematykę, geografię, biologię, chemię w zależności od wyboru uczniów na poszczególnych poziomach. W Technikum w zakresie rozszerzonym młodzież uczy się matematyki i fizyki. Dyrektor przedstawił funkcjonalności  Dziennika Librus. Logowanie, uczniów, rodziców, gdzie można zapoznać się ze Statutem  Zespołu Szkół, Liceum i Technikum oraz zapoznać się z wymaganiami edukacyjnymi itp. Ważnym środkiem wzajemnej komunikacji są wiadomości i ogłoszenia umieszczana w dzienniku internetowym, dyrektor prosił o korzystanie z tej drogi informacji. Druga część spotkania dotyczyła wewnętrznych zasad oceniania, warunków promocji i ukończenia szkoły. Miniony rok szkolny to kolejne sukcesy związane z egzaminami maturalnymi w liceum, osiągnęliśmy najwyższą zdawalność w powiecie 95,6%. W trzeciej części spotkania Dyrektor Wojciech Janiszewski  przedstawił wnioski ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego. Omówił najważniejsze spostrzeżenia wynikające z przeprowadzonych badań dotyczących zdalnego nauczania  w szkole. W dalszej części omówiono realizację projektów realizowanych przez szkołę. Wspomniano o przestrzeganiu regulaminu zachowania ucznia i procedurach bezpieczeństwa w szkole w tym związanych z Covid -19. Ostatnim częścią było spotkanie wychowawców klas z rodzicami i szczegółowe omówienie regulaminu zachowania  ucznia w ZS, procedur bezpieczeństwa obowiązujących w szkole oraz oceniania wewnątrzszkolnego, wymagań dotyczących oceny z zachowania ucznia,  uzyskiwanie oceny wyższej niż przewidywana oraz sprawy bieżące klasy.