Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Grudniowe spotkanie z rodzicami

IMG 1308Drugie w bieżącym roku szkolnym spotkanie z rodzicami powiązane było ze szkoleniem dotyczącym narkotyków, które przeprowadził aspirant sztabowy Rafał Skrobot z Komendy Powiatowej Policji w Nowym Targu. W swej prezentacji szczególną uwagę zwracał na czujność rodziców. Prelekcja połączona była z prezentacją atrap wiernie odzwierciedlających  różnego rodzaju środki odurzające od narkotyków do dopalaczy jak również różnego rodzaju przyrządów do ich dawkowania i przechowywania. Spotkanie wzbudziło duże zainteresowanie zarówno rodziców jak i nauczycieli.

W drugiej części zebrania ogólnego Dyrektor Wojciech Janiszewski omówił procedury bezpieczeństwa obowiązujące w naszym Zespole Szkół. W kolejnej części przedstawił realizowane projekty oraz zaangażowanie uczniów w ich realizację. Na zakończenie omówił kwestie dotyczące wykorzystania Dziennika Internetowego oraz naszej strony internetowej.

Na zakończenie odbyły się zebrania oddziałowe z wychowawcami na których omówione postępy uczniów w nauce oraz ich zachowanie jak również terminy klasyfikacji śródrocznej. Rodzice uczniów klas maturalnych spotkali się wspólnie z wychowawcami celem omówienia przygotowań do studniówki, która odbędzie się 11 stycznia 2020 r.