Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Obserwacje lekcji w projekcie ERASMUS+

W związku z realizacją projektu pn. „Math Exercises for You” w ramach programu ERASMUS+ działanie 2: Partnerstwa Strategiczne, nauczyciele matematyki naszego Zespołu Szkół: p. mgr Zofia Lichosyt i p. mgr Bożena Janowiak prowadziły lekcje otwarte i lekcje koleżeńskie. W obserwacji lekcji uczestniczyli: wicedyrektor Zespołu Szkół w Lipnicy Wielkiej p. Jan Kuliga, dyrektor Gymnazjum im. Antona Bernolaka z Namestova p. Petr Kulha, a także 4 nauczycieli matematyki z Gymnazjum w Namestovie.

Lekcje otwarte były doskonałą okazją do wymiany doświadczeń w ramach realizowanego projektu, ale także rozmowy na temat stosowanych metod nauczania przez nauczycieli matematyki, zastosowania nowych technologii (w tym urządzeń elektronicznych i smartonów). Nauczycieli matematyki ze Słowacji zainteresowały także wymagania do egzaminu maturalnego z matematyki na poziomie podstawowym i poziomie rozszerzonym.

W dalszej części realizacji projektu, naczyciele matematyki naszego Zespołu Szkół uczetniczyć będą w obserwacji lekcji matematyki w Gymnazjum w Namestovie.