Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Skład Prezydium Samorządu Uczniowskiego 2021/2022

 

Przewodniczący

Klaudia Karkoszka

  Liceum

Z-ca Przewodniczącego  

Justyna Karlak

  Liceum

Sekretarz

 Katarzyna Flaszczyńska    Liceum

 

 

Samorządy Oddziałowe

 

Oddział

Przewodniczący

Zastępca

Skarbnik

I b

   

II b

   

III b

   

III a

   

I d

   

III d

   

III c

   

IV c