Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Trzecie w bieżącym roku szkolnym spotkanie z rodzicami powiązane było ze szkoleniem dotyczącym narkotyków, które przeprowadziła aspirant Marzena Kunat z Komendy Powiatowej Policji w Nowym Targu. W swej prezentacji szczególną uwagę zwracała na czujność rodziców. Prelekcja połączona była z prezentacją walizki edukacyjnej zawierającej atrapy wiernie odzwierciedlające  różnego rodzaju środki odurzające od narkotyków do dopalaczy jak również różnego rodzaju przyrządów do ich dawkowania i przechowywania. Spotkanie wzbudziło duże zainteresowanie zarówno rodziców jak i nauczycieli.