Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Math4U Program Erasmus+

Druga edycja Projektu Math4U Program Erasmus+ dobiega końca

Jako szkoła cieszymy się i mamy satysfakcję, że bierzemy udział w projekcie Math4you, doskonale wpisującym się w nowoczesność i obecne możliwości technologiczne.

Rozwiązywanie zadań w tej formie elektronicznej, np. na smartfonach pozwala na zwiększenie kompetencji matematycznych uczniów naszych szkół, liceum i technikum. Chcemy popularyzować te niekonwencjonalne i interesujące ćwiczenia interaktywne z matematyki. Zachęcamy uczniów do ćwiczeń w dowolnym czasie i miejscu, w szkole, w czasie dojazdu do szkoły czy też  przy innej okazji.

Dziękujemy wszystkim, którzy tworzą i realizują ten projekt. Chętnie przystąpimy do kolejnej edycji projektu.

The second edition of Math4U Project Erasmus +  is coming to the end

As a school, we are happy and satisfied that we are taking part in the Math4you project, which perfectly fits in with modernity and current technological possibilities.

Solving tasks in this electronic form, e.g. on smartphones, allows our students  to increase their the mathematical competences. We want to popularize this unconventional and interesting interactive mathematics exercises. We encourage students to practice anytime and anywhere, at school, when travelling to school or on any other occasion.

We would like to thank everyone who is responsible for creating  and implementing this project.

 We are really glad to start the next edition of the project.