Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Lekcja z policją

W ramach realizacji programu profilaktycznego odbyły się kolejne zajęcia przeprowadzone  przez panią aspirant Marzenę Kunat  i pana aspiranta sztabowego Rafała Skrobota z Zespołu ds. Nieletnich i Patologii Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej w Nowym Targu.

Tematyką spotkań była m.in. odpowiedzialność karna osób nieletnich, szkodliwość dopalaczy i substancji psychoaktywnych, bezpieczne korzystanie z sieci, cyberprzemoc oraz zagrożenia z nich wynikające.