Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Pożegnania nadszedł czas…

30 kwietnia uroczyście, ale w małym gronie pożegnaliśmy trzecioklasistów z Liceum Ogólnokształcącego w Lipnicy Wielkiej. Było to szczególne spotkanie, bo po wielu tygodniach zdalnej nauki przyszedł czas na podsumowanie, wspomnienia, refleksje i podziękowania z czasu spędzonego w szkole i  przed monitorem. Wszyscy uczniowie klasy trzeciej odebrali świadectwa ukończenia Liceum i są gotowi do przystąpienia do egzaminu maturalnego. Spotkanie odbyło z zachowaniem wymogów sanitarnych.

Uroczystość rozpoczęła msza święta w kościele parafialnym pw. Św. Łukasza Ewangelisty sprawowaną w intencji absolwentów przez naszego katechetę księdza Michała Kwietnia. Następnie w szkole Dyrektor Wojciech Janiszewski i Zastępca Wójta Jakub Dyrcz podziękowali uczniom, ich rodzicom i nauczycielom za trzyletnią pracę i zaangażowanie w rozwój szkoły. Uczniowie otrzymali liczne nagrody za wyniki w nauce, pracę na rzecz szkoły i wzorowe zachowanie. Nie zapomniano również o sukcesach sportowych naszych wychowanków, których wyróżniono pamiątkowymi pucharami. Osiągnięcia naszych tegorocznych maturzystów i ich samych ciepło wspominali nauczyciele i wychowawca Zofia Lichosyt. Również sami uczniowie podziękowali dyrekcji i gronu pedagogicznemu za wspólne lata trudu pracy. Spotkanie zakończyło się miła atmosferą wspomnień z minionych lat szkolnych w prezentacji przygotowanej przez uczniów klasy II a z wychowawczynią Aliną Kubacka. Na zakończenie absolwenci  otrzymali pamiątkowe tabliczki przygotowane przez młodszych kolegów.