Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Nauczanie zdalne w Zespole Szkół w Lipnicy Wielkiej – dajemy radę!

W Technikum i Liceum Ogólnokształcącym od samego początku zawieszenia zajęć rozpoczęliśmy zdalne wspomaganie uczniów z wykorzystaniem Dziennika Internetowego Librus jak również innych komunikatorów. Szczególną troską zostali objęci maturzyści, którzy mieli stały kontakt z nauczycielami przygotowując się do egzaminów maturalnych. Pierwszy okres pozwolił nam na wypracowanie metod zdalnego nauczania, które rozpoczęło się 25 marca. W tym okresie Dyrektor Wojciech Janiszewski monitorował zaangażowanie uczniów ze szczególnym uwzględnieniem pojawiających się problemów technicznych. Szkoła oferuje uczniom wsparcie sprzętowe w razie problemów technicznych. Ponadto zostało złożone do Wójta Gminy zapotrzebowanie na sprzęt komputerowy w ramach programu „Zdalna Szkoła”.

Czytaj więcej...

Świadectwa ukończenia Liceum Ogólnokształcącego i Technikum wydane

IMG 1977Odbiór świadectw ukończenia Liceum Ogólnokształcącego i Technikum odbywał się w szczególnych warunkach zapewnienia bezpieczeństwa związanego ze stanem epidemiologicznym w naszym kraju. Wręczenia świadectw dokonali 27 kwietnia wychowawcy klas pani Bożena Janowiak i pani Jadwiga Oskwarek wg harmonogramu ustalonego przez Dyrektora Wojciecha Janiszewskiego.

Czytaj więcej...

Egzamin maturalny

Tegoroczny egzamin maturalny rozpoczął się z ponad miesięcznym opóźnienie. Nasi absolwenci podeszli do egzaminów z poszczególnych przedmiotów z wielką odpowiedzialnością ale i radością, że po tylu tygodniach mogli zasiąść w szkolnych ławach i rozpocząć ostatni etap nauki w Liceum czy Technikum. Do egzaminu maturalnego przystąpili wszyscy nasi absolwenci.

Pożegnanie maturzystów

Uroczyste pożegnanie tegorocznych maturzystów odbyło się 7 czerwca i miało nietypowy charakter wymuszony zachowaniem środków bezpieczeństwa związanych z pandemią COVID -19. Spotkanie rozpoczęło się Mszą Św. sprawowaną przez naszych katechetów ks. Damiana Obrała i ks. Michała Kwietnia w kościele parafialnym pw. Św. Łukasza Ewangelisty.

W drugiej części odbyło się spotkanie w szkole z zachowaniem wszystkich obowiązujących przepisów dystansu społecznego jak również zachowania się w czasie egzaminów maturalnych. Uroczystość uświetnili swą obecnością Wójt naszej gminy Mateusz Lichosyt wraz z Sekretarzem Janem Kuligą. Dyrektor Wojciech Janiszewski na wstępie przypomniał o wszechstronnej aktywności absolwentów, ich sukcesach w konkursach, zawodach sportowych, działalności kulturalnej, pracy wolontariuszy, współpracy z nauczycielami. Dzięki twórczej postawie i zaangażowaniu wielu z nich w szkole panowała bardzo dobra atmosfera sprzyjająca rozwojowi, budująca wzajemne zaufanie. Zaproszeni goście w swych przemówieniach podziękowali naszym absolwentom za działalność na rzecz rozwoju szkół i środowiska lokalnego, życzyli pomyślności na egzaminach maturalnych.

 Uczniowie zostali nagrodzeni za wyniki w nauce, zaangażowanie społeczne i reprezentowanie naszego Zespołu Szkół w konkursach przedmiotowych jak również rozgrywkach sportowych – wspominania sukcesów i niezapomnianych chwil było wiele.  Absolwenci zostali również pożegnani przez młodszych kolegów, od których otrzymali symboliczne pamiątki. W imieniu absolwentów podziękowania za minione lata nauki złożył Krystian Stopiak. Wzruszającą chwilą były wspomnienia przygotowane przez Samorząd Uczniowski w formie prezentacji zdjęć i filmików z życia szkolnego. Na zakończenie Dyrektor Wojciech Janiszewski złożył podziękowania Przewodniczącej Rady Rodziców pani Barbarze Bodzioch za aktywną współpracę ze szkołą.

"Coś się kończy, coś się zaczyna"

"Coś się kończy, coś się zaczyna" - słowami Andrzeja Sapkowskiego rozpoczęło się kazanie ks. Damiana Obrała, który odprawił mszę świętą na zakończenie roku szkolnego. Licznie zgromadzeni uczniowie, rodzice i nauczyciele przez modlitwę dziękowali za szczęśliwie ukończony rok nauki, który przyniósł wszystkim nieoczekiwane trudności. Ksiądz Damian zwracał uwagę na istotę budowania dobrych relacji z drugim człowiekiem, którego w każdej chwili może zabraknąć, jak było to w okresie kwarantanny. 

Po mszy św. uczniowie podzieleni na klasy odebrali swoje świadectwa i nagrody, zachowując wszelkie procedury bezpieczeństwa. Cieszy nas wszystkich, że mimo wielu utrudnień spowodowanych nauczaniem zdalnym nasi uczniowie licznie wypracowali wysokie wyniki, zdobywając świadectwa z biało-czerwonym paskiem. Rada Pedagogiczna zatwierdziła 4 uczniów do stypendium Premiera oraz 12 uczniów do szkolnego stypendium za wyniki w nauce. Gratulujemy wytrwałości w nauce i życzymy udanych wakacji. 

                                                                                                                                                      Nauczyciele i Dyrektorzy.