Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Szkolenie Apple Teacher

Okres po wybuchu pandemii Covid-19 i zawieszeniu zajęć dydaktycznych w szkołach udowodnił jak niezbędne jest przeszkolenie i przygotowanie nauczycieli do wykorzystywania technologii w nauczaniu i uczeniu się. Wobec dynamicznych zmian w społeczeństwie nauczyciele są tym zawodem, który wymaga nieustającego podnoszenia umiejętności i kompetencji.

Nasi nauczyciele wzięli udział w kursie Apple Teacher umożliwiającym zdobycie wiedzy na temat wykorzystywania technologii w nauczaniu, a tym samym dostosowaniu się do aktualnych wymagań. Umożliwi to wykonywanie obowiązków zawodowych zgodnie z oczekiwaniami jakie są stawiane są przed nauczycielami zgodnie z aktualnymi uwarunkowaniami i możliwościami.

Szkolenie Apple Teacher, na zakupionym sprzęcie dofinansowanym ze środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego poprzez umowę z  Powiatowym Urządem Pracy, zostało zrealizowane przez Compendium Centrum Edukacyjne Sp. z o.o. autoryzowane  przez producenta sprzętu, na którym pracują nauczyciele i uczniowie, prowadzone w oparciu o autoryzowane materiały szkoleniowe, autoryzowane prezentacje oraz prowadzone przez wykwalifikowanego Autoryzowanego Trenera.