Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

„Math Exercises for You 2 (Math4U2)”

20191106 121235 1000x7506 listopada 2019r. odbyło się pierwsze międzynarodowe spotkanie koordynatorów kolejnej już edycji Projektu pn. „Math Exercises for You 2 (Math4U2)” w programie Erasmus+ na lata 2019-2022.

Projekt koordynuje Katedra Zastosowań Matematyki, Wydział Elektrotechniki i Informatyki, VŠB-Uniwersytetu Technicznego w Ostrawie (Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava – Czechy). W projekcie biorą udział szkoły maturalne: 3 szkoły z Czech, 2 szkoły ze Słowacji, 1 szkoła z Hiszpanii oraz 1 szkoła z Polski tj. nasza szkoła.

Głównym celem projektu jest poszerzenie możliwości utworzonej w poprzedniej edycji projektu platformy Math4u. Powstanie nowa platforma Math4u2, na której dodatkowo będzie:

  1. baza zadań w formie tzw. „do autobusu”, które uczeń może rozwiązywać w pamięci, bez używania kartki i długopisu np. jadąc autobusem,
  2. obecna baza zadań z możliwością tworzenia kilku wersji testów tzw. klony
  3. możliwość układania testów przez uczniów dla siebie nawzajem. Zespół Szkół w Lipnicy Wielkiej reprezentowała Pani Bożena Janowiak jako szkolny koordynator projektu oraz jako metodyk matematyki.

W drugiej części spotkanie odbywało się w podzespołach nauczycieli matematyki wraz z opiekunem z ramienia uczelni. Ustalono zakres i plan pracy dla poszczególnych nauczycieli oraz sposób komunikowania się i umieszczania zadań na platformie Math4u. W czasie spotkania przypomniano działanie poprzedniej platformy Math4u, jej możliwości, a następnie omówione zostały główne cele i założenia obecnego projektu, przedstawiono wszystkich partnerów Projektu oraz przydzielone im zadania, omówiono budżet przeznaczony na poszczególne działania projektowe. Korzystając z platformy Math4u obecnie dostępne są 4 języki tj. j. angielski, j. słowacki, j. czeski, j. polski, a w nowej edycji powstanie również możliwość wyboru j. hiszpańskiego.