Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Małopolska Chmura Edukacyjna

logo mche

 W roku szkolnym 2019/2020 w Zespole Szkół w Lipnicy Wielkiej realizowana jest kolejna edycja projektu "Małopolska Chmura Edukacyjna". 

 

W ramach projektu uczniowie uczestniczą w zajęciach: 

  1. ogólnokształcących: on-line z matematyki, koła naukowego z matematyki i koła naukowego z języka angielskiego,
  2. zawodowych: zajęciach on-line z języka angielskiego zawodowego oraz zajęciach on-line z budownictwa.
  3. naukowych warsztatach weekendowych (piątek, sobota, niedziela).
  4. naukowych warsztatach letnich 2020 (od niedzieli do piątku).

Projekt „Małopolska Chmura Edukacyjna” jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Poddziałania 10.1.4, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Zajęcia prowadzą nauczyciele akademiccy Uniwersytetu Jagiellońskiego, Politechniki Krakowskiej i Akademii Pedagogicznej z Krakowa oraz Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie.

Celem projektu jest:

  • podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw umożliwiających kontynuowanie nauki na kolejnym szczeblu edukacyjnym,
  • wśród nauczycieli podniesienie kompetencji w zakresie TIK,
  • umożliwienie współpracy wiodących uczelni Małopolski ze szkołami ponadgimnazjalnymi.

Projekt zakłada prowadzenie innowacyjnych zajęć dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych z wykorzystaniem potencjału naukowego uczelni wyższych w Małopolsce, poprzez realizację wspólnych projektów badawczych, prowadzenie wirtualnych zajęć wykładowych i laboratoryjnych w oparciu o infrastrukturę i nowoczesną technologię teleinformatyczną. Dzięki wykorzystaniu nowoczesnego sprzętu informatycznego możliwa jest realizacja zajęć edukacyjnych prowadzonych w nowatorskiej formule, co umożliwia uczniom rozwijanie kompetencji kluczowych i cyfrowych, za które odpowiedzialni są zaangażowani w projekt partnerzy z sektora i spoza finansów publicznych.

Rolę lidera w projekcie pełni Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

Realizacja projektu poprzedzona została diagnozą potrzeb młodzieży Liceum Ogólnokształcącego i Technikum.

Szczegółowe informacje w sprawie działań prowadzonych w projekcie i regulaminy znajdują się na szkolnej tablicy ogłoszeniowej i u koordynatora projektów.