Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Kampania "No promil, no problem"

IMG 0549W dniu 13 maja b.r. uczniowie naszej szkoły wzięli udział w kampanii „NO PROMIL NO PROBLEM”. Warsztaty dla uczniów prowadziła Pani asp. Dorota Kowalczyk z Wydziału Ruchu Drogowego nowotarskiej Komendy Policji. Celem spotkania było wzmocnienie postawy krytycznej ucznia, jako pasażera wobec nietrzeźwości kierowców, zwiększenie bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu na naszych drogach i propagowanie trzeźwości i zdrowego stylu życia. Uczniowie mieli możliwość ubrania „alkogogli” i przekonania się, jak alkohol upośledza zmysły i zaburza koncentrację, spowalnia czas reakcji, zmniejsza możliwość oceny sytuacji, itp. Wybrani uczniowie mogli także sprawdzić działanie testera trzeźwości, którym sprawdza się wybranych uczestników ruchu drogowego. Na zakończenie spotkania młodzież otrzymała ulotki informacyjne.

Czytaj więcej...

Publikacja sprawozdania finansowego za 2018 rok

Zgodnie z § 34 ust. 10 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, sprawozdania finansowe Zespołu Szkół w Lipnicy Wielkiej sporządzone na dzień 2018-12-31, zostały opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Lipnica Wielka pod poniższym linkiem:

BIP_sprawozdanie finansowe Zespołu Szkół w Lipnicy Wielkiej

Lipnica Wielka-Namestovo - transgraniczna współpraca szkół

Poland Slovakia PL 01FUND RGBMłodzież Licuem Ogólnokształcącego oraz Technikum w Zespole Szkół z Lipnicy Wielkiej brać będzie udział w dwudniowych warsztatach filmowych z uczniami Gymnazjum im. Bernolaka z Namestova. Warsztaty odbędą się w Namestovie.

Ponadto w dniach 10-13 czerwca b.r. nasi uczniowie wezmą udział w 4-dniowej wycieczce turystyczno-krajoznawczej w miejscowościach:Terchova, Liptovsky Mikulas, Rajecka Lesna, Zilina. To wspaniała okazja poznania urokliwych zakątków, miejsc i zabytków naszych południowych sąsiadów, a także okazja nawiązania nowych przyjaźni.

Wyjazdy uczniów i współpraca szkół są możliwe dzięki współpracy trangranicznej szkół z Polski i Słowacji.

Wyjazd jest finansowany dla młodzieży ze środków unijnych,  w ramach programu Interreg Polska-Słowacja.

Warsztaty letnie dla uczniów

logo mcheW zwiąkzu z realizacją przez Liceum Ogólnokształcące i Technikum w Lipnicy Wielkiej projektu „Małopolska Chmura Edukacyjna – nowy model nauczania” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, młodzież tych szkół uczestniczyć może w bezpłatnych warsztatach letnich w okresie od 23-28 czerwca b.r.

Uczniowie mogą być rekrutowani w następujących grupach przedmiotów: matematyka, biologia, chemia, język angielski, język niemiecki, fizyka, informatyka, przedsiębiorczość, budownictwo.

W czasie warsztatów letnich młodzież ma zapewniony program naukowy na krakowskich uczelniach, a także wiele innych atrakcji. To dla biorących udział w warsztatach świetna okazja połączenia nauki z odpoczynkiem, a także możliwość poznania uczniów o podobnych zainteresowaniach z innych szkół z terenu Małopolski.

Wyjazd jest w pełni finansowany ze środków unijnych, w związku z realizacją projektów edukacyjnych.

Gala laureatów Olimpiady Teologii Katolickiej i konkursów biblijnych

1 20190520 110806

W dniu 20.05.2019 r. metropolita krakowski, abp Marek Jędraszewski i Małopolski Kurator Oświaty pani Barbara Nowak, wręczyli nagrody laureatom konkursów biblijnych i Olimpiady Teologii Katolickiej. Uroczysta gala miała miejsce w Sali Królewskiej Domu Arcybiskupów Krakowskich. Z naszej szkoły tytuł laureata uzyskała Karolina Lichosyt z klasy II Liceum Ogólnokształcącego, zajmując 2 miejsce w etapie diecezjalnym. Karolina reprezentowała Archidiecezję Krakowską na etapie ogólnopolskim w Opolu, gdzie uzyskała tytuł finalistki. Gratulujemy Karolinie ogromnego sukcesu.

Czytaj więcej...