Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

I Szkolny Konkurs Matematyka po angielsku

W dniu 29 listopada 2022 roku odbył się I Szkolny Konkurs pn. „Matematyka po angielsku”. Jest to pierwszy taki konkurs w naszej szkole. Zorganizowany został przez nauczyciela języka angielskiego Panią Magdalenę Dutka oraz nauczyciela matematyki Panią Bożenę Janowiak. Zrealizowany został w oparciu o materiały opracowywane w ramach projektu Erasmus+ pod nazwą Math4u Chcemy [się] uczyć i dobrze bawić: https://math4u.vsb.cz/apps-teacher. Nasza szkoła bierze udział już w trzeciej edycji tego projektu.

Cele konkursu:

  • propagowanie nauki języka angielskiego i matematyki wśród uczniów,
  • rozwijanie umiejętności matematycznych,
  • doskonalenie umiejętności językowych,
  • rozwijanie umiejętności rozwiązywania zadań matematycznych w języku angielskim.

W konkursie wzięło udział 25 uczniów: z klasy Ia – 6 uczniów, IIb – 4 uczniów, IIIb – 7 uczniów, 4b – 3 uczniów, 2d – 5 uczniów. Wcześniej uczniowie przygotowywali się do konkursu poprzez zapoznanie się z matematycznym słownictwem w języku angielskim oraz rozwiązywali przykładowe krótkie testy w formie online z wykorzystaniem platformy Math4u i w formie pdf.