Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Dzień Otwarty

W dniu 27.03.2012 r. odbyło się w naszej szkole spotkanie dla uczniów klas III orawskich gimnazjów. Prezentację naszych szkół rozpoczął wspaniały występ zespołu muzycznego uczniów Liceum Ogólnokształcącego, Technikum i Gimnazjum. Promocję naszej oferty edukacyjnej uświetnili swoją obecnością Wójt Gminy Bogusław Jazowski i Przewodniczący Rady Gminy Mariusz Wnenk.
Dzien otwarty_1

Zarówno Wójt Gminy Bogusław Jazowski jak i Przewodniczący Rady Gminy Mariusz Wnenk w swych wystąpieniach pokreślili troskę władz samorządowych o rozwój szkolnictwa w naszej gminie. Zachęcali do podjęcia dalszego kształcenia w lipnickich szkołach ponadgimnazjalnych podkreślając możliwości, jakie stwarzają te szkoły.

W dalszej części spotkania uczniowie poprzez przeplatane występy szkolnych kabaretów, zespołu muzycznego jak również prezentację filmów o szkole przedstawili różnorodność aktywności szkolnej młodzieży.

Dyrektor Franciszek Sojka w krótkiej prezentacji przedstawił ofertę edukacyjną na nowy rok szkolny podkreślając istotę zmian programowych wchodzących do szkół ponadgimnazjalnych. Zwrócił uwagę na elastyczność naszych propozycji, co do wyboru przez uczniów przedmiotów realizowanych w zakresie rozszerzonym w naszym Liceum Ogólnokształcącym. Podkreśli również osiągnięcia naszych maturzystów wykorzystując dane publikowane przez OKE w Krakowie. www.oke.krakow.pl w zakładce „wyniki egzaminów”

Na zakończenie przybyli gimnazjaliści mieli możliwość zapoznania się bazą szkoły i porozmawiać z naszymi uczniami. Dla wszystkich dzień ten był pełen wrażeń.

Tradycyjnie „Dzień Otwarty” odbył się w godzinach popołudniowych, aby nie stał się pretekstem do opuszczania zajęć szkolnych przez gimnazjalistów, lecz faktyczną promocją szkoły dla zainteresowanych. Młodzież miała zapewniony przez nas transport.

Nad sprawną organizacją całości czuwała Szkolna Komisja Rekrutacyjno – Kwalifikacyjna pod przewodnictwem Pani Jolanty Janiszewskiej. Bardzo dużym zaangażowaniem wykazali się uczniowie pod nadzorem Przewodniczących Samorządu Uczniowskiego Grzegorza Pilcha i Sebastiana Kuligi. Sprawne funkcjonowanie sprzętu komputerowego i nagłaśniającego zapewnili Patryk Rudnicki i Robert Machajda.

„Dzień Otwarty” poprzedzony był cyklem spotkań przedstawicieli naszych szkół z młodzieżą w gimnazjach. Całość spotkań przygotowana i przeprowadzona została przez Panią Krystynę Smoleń, Panią Jadwigę Oskwarek i Pana Mirosława Smolenia. Dziękujemy Dyrektorom i Nauczycielom Gimnazjów za miłe przyjęcie w ich szkołach.

Drodzy uczniowie klas III gimnazjów, dziękujemy Wam za liczne przybycie na spotkanie i zapraszamy - dołączcie do nas. Będzie to rozsądny wybór.