Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

W dniu 2 marca 2024 r. w sobotę odbyły się Międzyszkolne Zawody Matematyczne w Zakopanem. Z naszej szkoły ośmioro uczniów wzięło udział w tym konkursie. Uczestnikami konkursu byli uczniowie z powiatów nowotarskiego i tatrzańskiego. Organizatorem Międzyszkolnych Zawodów Matematycznych jest Liceum Ogólnokształcące im. Oswalda Balzera w Zakopanem przy współpracy ze Starostwem Powiatowym.

Cele konkursu:

  1. Rozwijanie i pogłębianie zainteresowań matematycznych uczniów.
  2. Motywowanie uczniów do twórczego myślenia, analizowania i rozwiązywania matematycznych problemów.
  3. Umożliwienie uczniom sprawdzenia swoich umiejętności matematycznych.
  4. Wprowadzenie uczniów biorących udział w konkursie w atmosferę matematycznej rywalizacji.
  5. Wyłonienie uczniów szczególnie uzdolnionych matematycznie.

Organizatorzy Konkursu zapewniają dyplomy i nagrody ufundowane przez Powiat Tatrzański. Nagrody otrzymują laureaci w poszczególnych kategoriach. Tytuł laureata Konkursu otrzymują uczestnicy, którzy spełnią dwa warunki:

  1.  zajmą pierwsze 3 miejsca w swojej kategorii
  2.  zdobędą co najmniej 50%punktów+1pkt.