Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Rok szkolny 2023/24 rozpoczęliśmy tradycyjnie  Mszą św., którą odprawił ks. Radosław Korkosz. W czasie kazania życzył wszystkim uczniom sukcesów edukacyjnych oraz wytrwałości w zdobywaniu nowych wiadomości i umiejętności. Po ceremonii kościelnej wszyscy zgromadzili się na szkolnym korytarzu na apelu, który poprowadził dyrektor Wojciech Janiszewski.

Społeczność uczniowska wraz z gronem pedagogicznym i pracownikami upamiętnili rocznicę wybuchu II wojny światowej, śpiewając hymn państwowy, a historyk – pan Bogusław Jazowski  - opowiedział o najważniejszych działaniach i datach z tamtego okresu. Zwrócił uwagę na fakt, że pamięć o bohaterach walczących o wolność i niezależność Polski jest obowiązkiem każdego Polaka, a szczególnie uczniów, którzy dopiero wrastają w społeczność narodową. 

 Po upamiętnieniu wydarzeń wojennych Dyrektor powitał wszystkich uczniów – tych starszych, już zadomowionych i powracających z wakacji oraz pierwszoklasistów, którzy patrzą nieco z przestrachem na nowe twarze i otoczenie. Wszystkim życzył jak najlepszych wyników w nowym roku szkolnym, a maturzystom efektywnego wykorzystania ostatnich miesięcy przed egzaminem dojrzałości. Na zakończenie odczytano list Ministra Edukacji i Nauki,a następnie zaproszono uczniów do klas na krótkie spotkanie z wychowawcami.