Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Uroczystego wręczenia Stypendium Prezesa Rady Ministrów dokonała Halina Cimer Małopolski Wicekurator Oświaty. Stypendium to przyznaje się uczniowi, który otrzymał promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen lub wykazuje szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach wiedzy, wyniki co najmniej dobre.

W uroczystości wzięli udział: Dyrektor  Delegatury Kuratorium Oświaty w Nowym Targu Bożena Bryl wraz wizytatorami, Starosta Nowotarski Krzysztof Faber, Wicestarosta Tatrzański Władysław Filar oraz dyrektorzy  szkół.

Z naszych szkół stypendium otrzymali: Klaudia Karkoszka uczennica klasy IV B Liceum i Michał Kaczmarek uczeń klasy II d Technikum