Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Koniec kwietnia to w szkole średniej okres bardzo gorączkowy, bowiem maturzyści kończą szkołę i w ciągu kilku dni przystępują do jednego z ważniejszych egzaminów.W tym roku szkolnym szkołę średnią ukończyło 27 uczniów, 16 z liceum i 11 z technikum. Wielu z nich otrzymało wyróżnienia i nagrody za wysokie wyniki oraz pracę na rzecz szkoły.

Absolwenci w czasie pobytu w szkole średniej chętnie włączali się w życie uczniowskiej społeczności, przygotowując akademie, spotkania wigilijne, akcje charytatywne czy dekoracje na uroczystości. Uczniowie brali udział w wyjazdach na uczelnie, uczestniczyli w kołach zainteresowań, prowadzonych programach. Absolwenci Technikum Budowlanego w Lipnicy Wielkiej odnieśli sukces w siatkówce, awansując do etapu powiatowego, ale pandemia uniemożliwiła dalsze rozgrywki. Wszyscy z większym lub mniejszym zaangażowaniem uczestniczyli w przygotowaniach do egzaminów zarówno zawodowych jaki i maturalnych. Dlatego kiedy przychodzi czas pożegnania i pójścia własną drogą uczniom i nauczycielom robi się smutno, bo trudno jest z dnia na dzień zakończyć pewne relacje, przyzwyczajenia. Życzymy wszystkim sukcesów i dobrych wyborów na dalszym etapie edukacji.