Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

      Nie rzucim ziemi skąd nasz ród!
      Nie damy pogrześć mowy.
      Polski my naród, polski lud,
      Królewski szczep Piastowy.

           Słowa Roty wyrażają to, co dla Polaków w Święcie Niepodległości najważniejsze – trwanie polskości mimo zniewolenia i ograniczeń.  Polacy jako naród przetrwali 123 lata rozdarcia, nie tracąc swojej mowy, kultury i miłości do Ojczyzny. W dniu 11 listopada tę wyjątkową postawę rzeszy poległych bohaterów uczcili uczniowie Zespołu Szkół w Lipnicy Wielkiej poprzez uroczystą akademię. Przedstawienie zobrazowało moment upadku oraz działania zmierzające do odrodzenia się kraju. Uczniowie starali się oddać atmosferę tamtych sytuacji poprzez interpretację wierszy i tekstów oraz odpowiedni strój. Alegorię Ojczyzny w żałobie przedstawiała kobieta w czerni – Kasia z IIIa, Józefa Piłsudskiego – Szymon z Id, Stanisława Augusta Poniatowskiego – Artur z Id, a zagubionego człowieka Kacper z Id. Całość dopełniły pięknie odczytane wiersze przez uczniów z klasy Ib i 2a oraz odpowiednia oprawa muzyczno-filmowa. Dziękujemy całej społeczności za właściwą postawę w czasie akademii oraz strój galowy.