Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Pierwszego września uczniowie Zespołu Szkół w Lipnicy Wielkiej rozpoczęli nowy rok szkolny 2021/2022. Uroczystość została zainaugurowana w budynku szkoły o godzinie 8.00 dla Liceum Ogólnokształcącego i o godzinie 10.00 dla  Technikum gdzie uczniowie klas zebrali się wraz z przedstawicielami grona pedagogicznego. Po przywitaniu przez dyrektora Wojciecha Janiszewskiego młodzieży szkolnej, nastąpiło odczytanie Listu Ministra Edukacji i Nauki skierowanego do wychowanków oraz nauczycieli. Przedstawione zostały w nim działania MEiN związane z bezpiecznym powrotem do szkół oraz wsparciem uczniów po długotrwałym okresie nauki zdalnej. 


Podczas uroczystości rozpoczęcia roku szkolnego nie mogło zabraknąć również przypomnienia o 41 rocznicy podpisania porozumień sierpniowych oraz 82 rocznicy wybuchu II wojny światowej, która to przypada na dzień pierwszego września.