Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Maj i czerwiec miesiącami integracji

Kiedy rozpoczyna się nowy rok szkolny, w szkole organizuje się różnego rodzaju działania integrujące nowych uczniów z pozostałymi. U nas są to: wyjazd nad morze, luźne szkolne imprezy czy działania w kółkach zainteresowań. Jednak czasy popandemiczne sprawiły, że uczniowie zatracili kontakty, a nawet chęć do jakiegokolwiek działania. Postanowiliśmy więc ostatnie dwa miesiące spędzić nie tylko nad intensywną nauką, ale również na odbudowywaniu więzi uczniowskich. Przeprowadziliśmy akcję, którą można by nazwać „Poznajmy się”, polegała ona na tym, ze z rana zostaliśmy połączeni z losowo wybraną osobą, a następnie powiązani wstążką. W taki sposób należało przetrwać 4 lekcję, wybierając, która będzie dla pary w danym dniu ważniejsza. Uczniowie mogli poznać nie tylko inną klasę, ale przede wszystkim siebie.

Drugim integrującym wydarzeniem była impreza „Noc Filmów w Szkole”, w czasie której chętni uczniowie spędzili na grach i zabawach w swoim miłym towarzystwie długi wieczór  i jeszcze dłuższa noc na filmach i rozmowach. Wszystkie te działania sprawiły, że szkoła stała się miejscem ciekawszym, a perspektywa nadchodzących wakacji napawa nawet smutkiem, ze tak długo nie będziemy się widzieć i spotykać. Po wakacjach planujemy dyskotekę, ale jeszcze przed samym zakończeniem szkoły będzie Dzień Hawajski. Naprawdę, aż przyjemnie chodzić do naszej szkoły.

                        

        Samorząd Uczniowski