Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Drogowskazy życiowe

Drogowskazy życiowe to hasło tegorocznej akademii z okazji Swiąt Wielkanocnych.. 

"Wy­sze­dłem szu­kać Cie­bie o świ­cie i w trwo­dze,
Nie znaj­du­jąc, my­śla­łem, żem szedł dro­gą kłam­ną;
I spo­tka­łem Cię, kie­dym od­wró­cił się w dro­dze,
Bo­wiem przez całe ży­cie krok w krok sze­dłeś za mną" [Leopold Staff]