Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Stypendyści Premiera

Uroczystego wręczenia dyplomów Stypendium Prezesa Rady Ministrów dla młodzieży podhalańskich szkół dokonała Halina Cimer – Małopolski Wicekurator Oświaty. Podniosła uroczystość odbyła się w Ośrodku Wypoczynkowym „Hyrny” w Zakopanem. Wśród wyróżnionych są również nasi uczniowie, którzy osiągnęli najwyższe wyniki w naszych szkołach – Klaudia Karkoszka i Katarzyna Flaszczyńska z Liceum Ogólnokształcącego oraz Kacper Moczoł i Adam Stopiak z Technikum.

Więcej informacjii: https://kuratorium.krakow.pl/uroczystosci-wreczenia-dyplomow-dyplomow-stypendystom-prezesa-rady-ministrow-oraz-stypendystom-ministra-edukacji-i-nauki/#prettyPhoto