Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Nagrody dla nauczycieli

Dzień KEN to również okazja do podziękowań za trud pracy i złożenia gratulacji za sukcesy, których w minionym roku pomimo trudności było wiele. Kolejny raz wielkie zaangażowanie nauczycieli przygotowujących uczniów do egzaminów zewnętrznych przyniosło znakomite efekty plasując nasze szkoły w ścisłej czołówce nie tylko szkół powiatowych ale również krajowych. W zestawieniu szkół położonych w gminach wiejskich jesteśmy liderem w naszym powiecie a w województwach objętych przez OKE Kraków tj. małopolskim, podkarpackim i lubelskim plasujemy się na drugim miejscu pod względem zdawalności egzaminu maturalnego i średniego wyniku z matematyki oraz na piątym miejscu z języka polskiego i języka angielskiego wśród ponad 80 szkół dla młodzieży.

Do egzaminu maturalnego naszą młodzież w tym roku przygotowali: pani Alina Kubacka, pani Barbara Sojka-Kidoń, pani Magdalena Dutka, pani Zofia Lichosyt i pani Jolanta Kuliga. Również znakomicie wypadł egzamin w Technikum z kwalifikacji BD 29, do którego naszych uczniów przygotowali: pani Aneta Sproch, pan Łukasz Piaskowy i pan Adam Czerwień. Nalezy podkreślić duże zaangażowanie młodzieży, która pomimo nauki zdalnej w pełni wykorzystywała możliwości konsultacji w szkole a nauczyciele nie liczyli dodatkowych godzin przepracowanych społecznie lecz chętnie służyli pomocą.

Szkoła to nie tylko nauka to również inne działania jak wychowanie, profilaktyka, rozrywka, sport czy  realizacja projektów, w które zaangażowanych jest wielu nauczycieli. W bieżącym roku szkolnym rozpoczęliśmy kształcenie w nowym zawodzie – technik programista.

Wszystkie osiągnięcia jak i podejmowane działania oraz nowe wyzwania są możliwe przy dobrze układającej się współpracy z organem prowadzącym nasze szkoły jakim jest Gmina Lipnica Wielka. Podczas prezentacji przez Wójt Gminy Mateusz Lichosyta dorobku gminy z okazji 30 lecia jej powstania wielokrotnie podkreślone zostały nasze osiągnięcia i zaangażowanie - jesteśmy jedną z wizytówek Gminy. Jako szkoły maturalne w tym roku obchodzimy 26 lecie powstania Liceum Technicznego.

foto: Grzegorz Rzepiszczak

Nagrodę Wójta Gminy otrzymała pani Jolanta Kuliga a nagrody Dyrektora Zespołu Szkół otrzymali: pani Barbara Sojka-Kidoń i pan Adam Czerwień. Na słowa uznania i podziekowania zasłużyło jeszcze wielu z 26 nauczycieli pracujących w naszym Zespole Szkół.