Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Szkolne obchody Dnia KEN

Dzień Komisji Edukacji Narodowej to święto szczególne dla całej społeczności szkolnej, bowiem jednoczy ono wszystkich uczestniczących w procesie edukacji – od ucznia po dyrektora. W tym dniu w naszej szkole zawsze staramy się zaakcentować wagę nauki dla rozwoju człowieka i społeczeństwa, a uczniowie chętnie włączają się w przygotowania obchodów.                         

W tym roku również nie zabrakło ciekawych wystąpień i humorystycznych akcentów. 15 października społeczność szkolna ZS zgromadziła się do obejrzenia spektaklu przygotowanego przez szkolne kółko teatralne, które przedstawiło jedną z dwóch części tragedii pt. Antygona.  Natomiast uczennice z klasy 1b przedstawiły humorystyczną scenkę pt. Chory belfer. Wystąpienie miało więc wymiar edukacyjny i zabawowy. Całość imprezy dopełnił piękny występ wokalny Wiktorii Michalak przy akompaniamencie muzycznym w wykonaniu Krystiana Łazarczyka. Na zakończenie uczniowie wręczyli każdemu nauczycielowi i obsłudze własnoręcznie wykonane medale ze specjalną dedykacją, a następnie odśpiewali sto lat. Nie zabrakło też słodkiego poczęstunku w kawiarence przygotowanego przez Samorząd Uczniowski. Dziękujemy i cieszymy się z właściwej postawy naszych uczniów.