Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Szkolne stypendia za wyniki w nauce

Uczniowie naszych szkół za wysokie wyniki w nauce mogą otrzymać Stypendium Prezesa Rady Ministrów (Stypendium Premiera), Stypendium Wójta Gminy Lipnica Wielka, które przyznawane są za wyniki klasyfikacji rocznej oraz Stypendium Szkolne, które przyznawane dwa razy w ciągu roku tj. za wyniki klasyfikacji śródrocznej i klasyfikacji rocznej.

Wręczenie stypendiów ma uroczysty charakter. Stypendia Szkolne wręczane są przez Dyrektora Wojciecha Janiszewskiego na apelu szkolny.

Stypendia za  wyniki klasyfikacji śródrocznej otrzymali:

Klasa I a

Bandyk Julia, Dunaj Karolina, Kaczmarek Karolina, Kowalczyk Oliwia, Kubacka Kinga, Lichosyt Anna, Łopatniuk Daniel i Ślusarczyk Julia.

Klasa II b

Karkoszka Oliwia, Kidoń Amelia, Kramarz Małgorzata i Żegleń Ewelina.

Klasa III b

Karlak Weronika, Klapisz Karolina, Mazur Marcel, Warzeszak Viktoria i Wyrostek Eryk.

Klasa IV d

Moczoł Kacper.