Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Stypendia Prezesa Rady Ministrów.

Uroczystego wręczenia Stypendium Prezesa Rady Ministrów dokonała Halina Cimer Małopolski Wicekurator Oświaty. Stypendium to przyznaje się uczniowi, który otrzymał promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen lub wykazuje szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach wiedzy, wyniki co najmniej dobre.

W uroczystości wzięli udział: Dyrektor  Delegatury Kuratorium Oświaty w Nowym Targu Bożena Bryl wraz wizytatorami, Starosta Nowotarski Krzysztof Faber, Wicestarosta Tatrzański Władysław Filar oraz dyrektorzy  szkół.

Z naszych szkół stypendium otrzymali: Klaudia Karkoszka uczennica klasy IV B Liceum i Michał Kaczmarek uczeń klasy II d Technikum