Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Stypendium Wójta Gminy

W ramach Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży przyjętego przez Radę Gminy Lipnica Wielka 31 sierpnia odbyło się uroczyste wręczenie stypendiów, którego dokonał Wójt Mateusz Lichosyt.

Wspomniany program jest formą pomocy dzieciom i młodzieży szkolnej w pogłębianiu ich szczególnych uzdolnień. Ma on również na celu stworzenie systemu motywacji do ciągłej pracy nad rozwijaniem swoich talentów. Poprzez przyznanie stypendiów, Gmina Lipnica Wielka motywuje uczniów do rozwoju i wzrostu aspiracji, a dla pozostałych uczniów będzie to mobilizacja do osiągania wysokich wyników.

Z naszych szkół stypendia za wyniki w nauce otrzymali:

Karkoszka Oliwia klasa I LO

Kramarz Małgorzata klasa I LO

Żegleń Ewelina klasa I  LO

Mazur Marcel klasa II LO

Warzeszak Viktoria klasa II LO

Flaszczyńska Katarzyna klasa III LO

Dziubek Jakub klasa IV T

Ludziński Piotr klasa IV T

Marzec Michał klasa IV T

Stopiak Adam klasa IV T

Stypendium za najwyższy wynik z egzaminu maturalnego z przedmiotów obowiązkowych otrzymała
Katarzyna Flaszczyńska z Liceum Ogólnokształcącego

https://mieszkancy.lipnicawielka.pl/uroczyste-rozdanie-stypendium-wojta-gminy-lipnica-wielka/