Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Oferta edukacyjn Szkoła Branżowa I stopnia

Oferta edukacyjna na rok szkolny 2019/2020 po gimnazjum i szkole podstawowej

 

Szkoła Branżowa I stopnia kształci w zawodach:

1. Murarz-tynkarz

2. Monter konstrukcji budowlanych

3. Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie

 

Wraz z dynamicznym rozwojem sektora budownictwa, istnieje duże zapotrzebowanie na „budowlańców”. Nasza oferta to nowoczesność i zapotrzebowanie rynkowe - po ukończeniu szkoły z łatwością znajdziesz swoje miejsce na rynku pracy! Kształcenie zawodowe realizowane jest w szkole przez profesjonalną kadrę nauczycielską.

 

Pracodawcy w kraju oczekują na profesjonalnie przygotowanych absolwentów zasadniczych szkół zawodowych i technikum kształcących dla potrzeb budownictwa. Absolwent szkoły posiadający potwierdzone kwalifikacje zawodowe i dodatkowo, legitymujący się umiejętnościami posługiwania się językiem obcym zawodowym, także w innych krajach. Absolwenci szkoły mogą prowadzić także własną działalność gospodarczą.

Murarz-tynkarz zajmuje się wznoszeniem ścian z cegieł, kamieni, elementów betonowych, gipsowych, ceramicznych i innych materiałów budowlanych, wykonywaniem wszystkich rodzajów tynków wewnętrznych i zewnętrznych sposobem ręcznym i mechanicznym .Oprócz ścian może wykonywać także schody, filary czy stropy, układać na ścianach okładziny, wykuwać otwory oraz samodzielne sporządzać zaprawy murarskie i tynkarskie, w tym orientować się w cechach różnych zapraw i recepturach ich sporządzania Ponadto może wykonywać prace remontowe i rozbiórkowe. Osoba zamierzająca wykonywać ten zawód musi przyzwyczaić się do częstych zmian miejsca pobytu (jest to uzależnione od miejsca nowej budowy), wykonywania swoich zadań przy niesprzyjającej pogodzie i na dużych wysokościach, dlatego też kandydat na murarza-tynkarza nie może cierpieć na lęk wysokości. W tej pracy ważna jest także zręczność oraz wytrzymałość na wysiłek fizyczny. Kandydat na murarza-tynkarza musi przejść specjalistyczne badania lekarskie obejmujące wzrok, słuch, koordynację wzrokowo-słuchową oraz poczucie równowagi.

 

Monter konstrukcji budowlanych przygotowuje elementy konstrukcji budowlanych do montażu, montuje elementy konstrukcji budowlanych, wykonuje prace związane z remontem i rozbiórką konstrukcji budowlanych, zabezpiecza elementy konstrukcji budowlanych przed wpływem niekorzystnych czynników zewnętrznych. Ponadto monter konstrukcji budowlanych dokonuje przedmiaru robót, oblicza zapotrzebowanie na materiały oraz rozlicza koszty wykonania prac. Montera konstrukcji budowlanych winna charakteryzować odpowiedzialność i zdyscyplinowanie, a także dokładność przy wykonywaniu zadania, co jest podstawą jakości i trwałości wykonanej pracy. Może być zatrudniony w firmach budowlanych oraz remontowych wykonujących roboty montażowe lub we własnej firmie wykonującej roboty montażowe. W tej pracy ważna jest także zręczność oraz wytrzymałość na wysiłek fizyczny. Kandydat na montera konstrukcji budowlanych musi przejść specjalistyczne badania lekarskie obejmujące wzrok, słuch, koordynację wzrokowo-słuchową oraz poczucie równowagi.

 

Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie wykonuje montaż systemów suchej zabudowy, roboty malarskie, tapeciarskie, roboty posadzkarskie i okładzinowe. Montaż systemów suchej zabudowy obejmuje: wykonywanie ścianek działowych, okładzin ściennych, sufitów podwieszanych oraz wykonywanie obudów konstrukcji. Roboty malarskie obejmują nanoszenie powłok malarskich w różnych technikach z uwzględnieniem różnego rodzaju podłoża, natomiast roboty tapeciarskie obejmują tapetowanie różnymi rodzajami tapet z uwzględnieniem rodzaju podłoża. Roboty posadzkarskie obejmują: wykonywanie posadzek z drewna, płytek lastrykowych, płytek ceramicznych, płytek z tworzyw sztucznych, wykładzin rulonowych z tworzyw sztucznych oraz posadzek bezspoinowych. Roboty okładzinowe obejmują: wykonywanie okładzin ściennych z materiałów drewnianych, ceramicznych, kamiennych oraz z tworzyw sztucznych. Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie przeprowadza konserwację i naprawy powłok malarskich, tapet, posadzek i okładzin; dokonuje przedmiaru tych robót obliczając zapotrzebowanie materiałowe oraz rozlicza koszty ich wykonania. Montera zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie winna charakteryzować odpowiedzialność i zdyscyplinowanie, a także dokładność przy wykonywaniu zadania, co jest podstawą jakości i trwałości wykonanej pracy. Powinno go cechować wyczucie proporcji, piękna i estetyki, co ma wpływ na efekt końcowy jego pracy.Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie może być zatrudniony w firmach budowlanych oraz remontowych wykonujących roboty wykończeniowe lub własnej firmie wykonującej roboty wykończeniowe. W zawodzie monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie można wyróżnić grupy stanowisk związanych z: montażem suchej zabudowy, wykonywaniem okładzin ściennych, wykonywaniem podłóg, malowaniem, remontami i konserwacją pomieszczeń.

 

Kształcenie zawodowe realizowane będzie w zakresie następujących kwalifikacji budowlanych:

Dla zawodu murarz-tynkarz:

BD.14. Wykonywanie robór murarskich i tynkarskich

 

Dla zawodu monter konstrukcji budowlanych: 

        BD.16.   Montaż konstrukcji budowlanych

 

 Dla zawodu monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie:

BD.04. Wykonywanie robót montażowych, okładzinowych i wykończeniowych

 

Dla uczniów pełnoletnich prowadzimy w szkole Kurs wózka widłowego

 

Zapewniamy ponadto:

 • Profesjonalną kadrę, w tym nauczycieli akademickich,
 • Nowoczesne pracownie przedmiotowe i laboratoryjne,
 • Praktyki zawodowe na najwyższym poziomie dzięki współpracy z firmami budowlanymi,
 • Wsparcie ze strony szkoły,
 • Naukę języka angielskiego w budownictwie
 • Bogatą ofertę zajęć pozalekcyjnych

 

TO WYRÓŻNIA NASZE SZKOŁY!

 • Doświadczona kadra pedagogiczna
 • Wysoki przyrost wiedzy - EWD - jeden z najwyższych w powiecie
 • Wysoka zdawalność egzaminów  zawodowych
 • Sukcesy sportowe
 • Sukcesy w konkursach
 • Bogata oferta zajęć dodatkowych
 • Program stypendialny dla najlepszych uczniów
 • Obóz integracyjny dla klas pierwszych
 • Bogata oferta wycieczek szkolnych
 • Systematyczne wyjazdy do krakowskich teatrów
 • Współpraca ze środowiskiem
 • Przyjazna atmosfera szkolna