Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Pracownia projektowania architektonicznego


Pracownia wyposażona jest w sprzęt multimedialny jak również podstawowe poradniki do projektowania. Dopełnieniem tej pracowni jest pracownia komputerowa z Komputerowym Systemem Kosztorysowania "Seko" jak również programem do projektowania "AutoCAD". Pozwala to  na kształcenie na wyskim poziomie czego potwierdzeniem są wysokie wyniki egzaminów zawodowych.

j 1 20131129 1632758299 j 2 20131129 1689169973

j 3 20131129 1007798616 j 4 20131129 1209232434

Warsztaty szkolne


Warsztaty szkolne to pracownia do praktycznej nauki zawodu wyposażona w niezbędny sprzęt i materiały budowlane zapewniające prawidłowy przebieg zajęć i bezpieczeństwo uczniów. Podstawowym zadaniem zajęć praktycznych jest wyrobienie u uczniów umiejętności i nawyków zawodowych oraz rozszerzenie i pogłębienie wiadomości nabytych na zajęciach teoretycznych. W ramach robót murarskich i tynkarskich uczniowie wraz z nauczycielem dostosowują pracownię do wymogów egzaminów z kwalifikacji B 18 zdobywając jednocześnie  umiejętności zawodowe w tym zakresie. Pracownia posiadać będzie 4 stanowiska ćwiczeniowo - egzaminacyjne.

1 1 20140107 1755518718 1 2 20140107 1694343324

1 3 20140107 1322082904 1 4 20140107 1824953308