Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Pracownia biologiczna


Pracownia biologiczna jest bogato wyposażona w pomoce dydaktyczne niezbędne do pełnej realizacji programu biologii zarówna na poziomie podstawowym jak i rozszerzonym. Piękne rośliny i akwarium stwarzają możliwość bezpośredniego odczuwania przyrody co sprzyja koncentracji.
1 1 20131129 1450168951  1 2 20131129 1791575598

1 3 20131129 1415760962   1 4 20131129 1111491921

 

Pracownia geograficzno - historyczna


Pracownia geograficzno - historyczna jest bogato wyposażona w pomoce dydaktyczne umożliwiające na pełną realizację programu nauczania z zakresu podstawowego i rozszerzonego. Sprzet medialny pozwala na wykorzystanie bogatych zbiorów filmowych w procesie dydaktyczn 306 1 20140316 1966655226  306 2 20140316 2062966401

306 3 20140316 1746507777  306 4 20140316 1627603924

 

Pracownia języków obcych


Pracownia językowa jest wyposażona w sprzęt multimedialny co umożliwia zaprezentowania wybranych zagadnień z wykorzystaniem oprogramowania multimedialnego lub zasobów sieci internetowej w sposób czytelny, wyrazisty, a jednocześnie atrakcyjny dla uczniów Profesjonalne nagłośnienie sprzyja kształtowaniu języka mówionego na wysokim poziomie.  Wykonane własnoręcznie przez uczniów plakaty zdobią ściany sali motywując do nauki języków.

2 1 20140227 1751546351 2 2 20140227 2023001920

2 3 20140227 1155227412 2 4 20140227 1110346173

 

Pracownie komputerowe


W pierwszej pracowni komputerowej znajduje się  15 komputerów (stacji klienckich), w drugiej  20 komputerów i serwer. Wszystkie komputery pracują w sieci i mają połączenie, za pomocą stałego cyfrowego łącza (SDI) z Internetem. Ponadto dysponujemy trzecią pracownią z 20 stanowiskami pracującymi w sieci do zajęć z informatyki i wspomagania kształcenia zawodowego w Technikum 04_102_101_2

 

 

Pracownia matematyczna


Pracownia matematyczna jest bogato wyposażona w pomoce dydaktyczne łącznie ze sprzętem multimedialnym. Stwarza to doskonałe warunki do zdobywania umiejętności na najwyższym poziomie. Uczniowie nasi osiągają wyniki na egzaminie maturalnym znacznie powyżej średnich krajowych.

mat1mat2

 

Pracownia podstaw przedsiębiorczości i edukacji dla bezpieczeństwa


Pracownia wyposażona jest w tablicę interaktywną pozwalającą na kształtowanie postaw przedsiębiorczych na wysokim poziomie stosując nowoczesne metody nauczania. Fantomy dają możliwość praktycznego ćwiczenia umiejętności udziela pierwszej pomocy zakresu RKO. Krzesła z pulpitem umożliwiają szybkie dostosowanie usadowienia uczniów do potrzeb pracy w zespołach stosownie do omawianych zagadnień.

1 1 20131125 1409192676 1 2 20131125 10185904671 3 20131125 1914116971 1 4 20131125 2086184864

 

Pracownia polonistyczna


Pracownia polonistyczna w naszej szkole mieści się w sali 304. Poloniści są zgodni co do tego, że jest to najładniejsze pomieszczenie w budynku.:) Sala jest wszak nasłoneczniona i tworzy radosny klimat do fascynujących naszych uczniów rozważań o języku, literaturze i innych sztukach... Nikt nie zarzuci nam również nienowoczesności, gdyż pracownia wyposażona jest w wysokiej klasy projektor multimedialny z dostępem do Internetu. Możemy więc łączyć tradycyjne nauczanie w oparciu o podręcznik z nauczaniem z wykorzystaniem multibooka, prezentacji multimedialnych i innych metod charakterystycznych dla ery komputera.
Sala wyposażona jest również w biblioteczkę polonistyczną i plansze, zdjęcia dzieł sztuki i ich autorów, które łączą się z naszym radosnym nauczaniem języka polskiego. Przygotowano tutaj stoliki i krzesła dla 36 uczniów.
1 1 20131127 1294741871 1 2 20131127 1196424565