Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

100 % zdawalność matury w naszym Liceum

Nasi absolwenci Liceum Ogólnokształcącego drugi raz z rzędu w 100% zdali egzamin maturalny. To wynik o 11% wyższy od zdawalności krajowej dla liceum. Jest to ogromny sukces dla maturzystów i nauczycieli, którzy bezinteresownie pracowali z młodzieżą w ramach dodatkowych zajęć przygotowujących do egzaminów. Nasi maturzyści zawsze należeli do ścisłej czołówki zarówno pod względem zdawalności jak i osiąganych wyników. Wskaźniki EWD nie pozostawiają żadnych wątpliwości co do jakości kształcenia w naszych szkołach. Również absolwenci naszego Technikum bardzo dobrze poradzili sobie z egzaminem maturalnym uzyskując zdawalność o 8% wyższą od średniej krajowej dla technikum.

Jesteśmy szkołami otwartymi na każdego ucznia. Zarówno umiemy rozwijać zdolności tych najlepszych jak i pracować z uczniem mającym trudności w nauce.

Jesteśmy szkołami Twojego sukcesu

Oferta edukacyjna naszych szkół jest dostosowana do potrzeb współczesnych przemian. Tutaj znajdziesz solidne przygotowanie do dalszego studiowania w zakresie  politechnicznym, ekonomiczno - administracyjnym,  turystyczno - rekreacyjnym, medyczno - farmaceutycznym i kosmetologicznym oraz humanistycznym. Możesz zdobyć również zawód technika budownictwa. O poziomie naszego kształcenia świadczą jedne z najwyższych przyrostów wiedzy mierzone Edukacyjną Wartością Dodaną. Kształcenie w zakresie rozszerzony uzupełniamy przdmiotami dodatkowymi dostosownymi do potrzeb studiów. Proponujemy również, stojące na wysokim  poziomie, zajęcia w kołach zainteresowań dostosowanych do Twoich potrzeb. To tutaj uczniowie znajdują nieograniczona pomoc nauczycieli w przygotowaniu do egzaminu maturalnego i zawodowego. Nasi absolwenci należą do najlepszych pod względem wyników z egzaminów zewnętrznych.

 

Czytaj więcej...

To nasze działania

 
    NASZE DZIAŁANIA i OSIĄGNIĘCIA     

 

Wykaz podręczników do klas I

Szkolny zestaw podręczników przeznaczonych do kształcenia ogólnego na rok szkolny 2012/13 do klasy pierwszej Liceum Ogólnokształcącego i Techniku w Lipnicy Wielkiej

Typ szkoły
(LO, T)
Zajęcia edukacyjne - zakres
Autor
Tytuł
Wydawnictwo
Nr ewidencyjny
MEN

LO, T

Klasa I

Język polski

Małgorzata Chmiel, Eliza Kostrzewa

Ponad słowami. Podręcznik do języka polskiego dla liceum i technikum. Zakres podstawowy i rozszerzony.

Nowa Era

425/1/2012

T

Klasa I

Język angielski
(p.podst. – kont.)

Tim Falla, Paul a Davies

New Matura Solutions, elementary

OUP

361/1/2012

LO

Kl I

Język angielski
(p.podst. – kont.)

Tim Falla, Paul a Davies

New Matura Solutions, elementary

OUP

361/1/2012

LO

Kl I

Język angielski
(p.roz. )

Tim Falla, Paul a Davies

New Matura Solutions,
pre-intermediate

OUP

361/2/2011

LO,T

Język niemiecki,
kurs podstawowy i rozszerzony dla kontynuujących naukę na poziomie IV.I

Drota Alina Jarząbek, Danuta Koper

Motive –Deutsch

WSiP

289/1/2010

LO

Język niemiecki
poziom rozszerzony

Krystyna Łuniewska, Urszula Tworek, Zofia Wąsik, Maria Zagóra

Alles klar 2a

WSiP

281/3/2010

LO,T kl.I

Wiedza o kulturze

Wacław Panek

Wiedza o kulturze

Wołomin

366/2011

LO,T kl.I

Historia

Stanisław Roszak

Jarosław Kłaczkow

Poznać przeszłość. Wiek XX.

Nowa Era

525/2012

LO,T kl.I

Wiedza o społeczeństwie

Arkadiusz Janicki

W centrum uwagi

Nowa Era

505/2012

LO,T kl.I

Podstawy przedsiębiorczości

Zbigniew Makieła, Tomasz Rachwał

Krok w przedsiębiorczość

Nowa Era Spółka z o.o.

467/2012

LO,T kl.I

Geografia

Radosław Uliszak

Krzysztof Wiedermann

Oblicza geografii

Nowa Era

433/2012

LO, T kl I

Biologia
(p.podst.)

Emili Bonar

Weronika Krzeszowiec-Jeleń

Stanisław Czachorowski

Biologia na czasie

Nowa Era

450/2012

LO,T

Biologia
(p.roz.)

Marek Guzik

Ewa Jastrzębska

Ryszard Kozik

Renata Matuszewska

Ewa Pyłka –Gutowska

Władysław Zamachowski

Biologia na czasie

Nowa Era

564/1/2012

LO, T kl.I

Chemia

Romuald Hasse,Aleksandra Mrzigod, Janusz Mrzigod

To jest chemia

Nowa Era

438/2012

LO, T

Klasa I

Fizyka

Marcin Braun, Weronika Śliwa

Odkryć fizykę -
Zakres podstawowy

Nowa Era

447/2012

LO, T

Klasa I

Matematyka

Wojciech Babiański,

Lech Chańko,

Dorota Ponczek

Matematyka. Zakres podstawowy i rozszerzony.

Nowa Era

360/1/2011

LO, T, klasa I

Informatyka

Grażyna Koba

Informatyka dla szkół ponadgimnazjalnych - zakres podstawowy

Migra

536/2012

LO, T, klasa I

Edukacja dla bezpieczeństwa

Jarosław Słoma

Żyję i działam bezpiecznie

Nowa Era

426/2012